Över 20 år med det nordiska Svanenmärket

Det nordiska Svanenmärket är det officiella nordiska miljömärket. När ABENA år 1998 certifierades med det nordiska Svanenmärket var det första gången någonsin som det mycket eftertraktade miljömärket tilldelades barnblöjor. Två år därefter var ABENA även först med att få det nordiska Svanenmärket för inkontinensprodukter. 

I dag är 80 procent av ABENA:s inkontinensprodukter liksom 100 procent av råvarorna för dessa produkter Svanenmärkta. Detta gör oss till Europas största tillverkare av Svanenmärkta absorberande hygienprodukter. Vi erbjuder över 2 500 produkter certifierade med det nordiska Svanenmärket, vilket garanterar en grön produkt som passar alla behov. Dessutom tillhandahåller vi ett antal inköpta catering-, hud- och kroppsvårdsprodukter som är Svanenmärkta. 

Vad innebär det att certifieras med Svanenmärket? 

Syftet med det nordiska miljömärket Svanen är att minska produkternas totala avtryck på miljön, klimatet och vår allmänna hälsa. När du väljer en Svanenmärkt produkt bidrar du till att minska påverkan på miljön – och du kan vara säker på att produkten du valt är bland de bästa i sin kategori. Det innebär att du gör bästa möjliga val när det gäller miljöpåverkan. 

Det krävs många välgenomtänkta val och systematiskt arbete för att uppnå den nödvändiga kvaliteten för att certifieras med Svanenmärket. Det måste också finnas en mycket stor insyn i företagen som levererar råvaror och i den totala produktionsprocessen. 

Svanenmärket är ett miljömärkningssystem som bidrar till hållbar konsumtion och produktion.

Det är en av världens tuffaste och mest erkända miljöcertifieringar. Syftet med det nordiska miljömärket Svanen är att minska produkternas totala avtryck på miljön, klimatet och vår allmänna hälsa.

Låt oss vägleda dig

Inspektion av tredje part: Svanenmärkt produktion är transparent produktion  

En av Svanenmärkets styrkor är den oberoende tredjepartsinspektionen av råvaror och den faktiska produkttillverkningen. Det innebär att tillverkaren och råvaruleverantören måste vara transparenta när det gäller inköpen av råvaror och produktionsprocessen i flera led. Inspektionen innebär till exempel att alla ABENA:s underleverantörer av råvaror är skyldiga att lämna ut annars hemligstämplad information om material och processer. De kan även komma att inspekteras av Ecolabelling Danmark. 

Den oberoende tredjepartsinspektionen är en extra säkerhet för konsumenten – och det är också den största skillnaden mellan att ha fått Svanenmärket och att påstå att produkten uppfyller standarden för Svanenmärket. När en produkt är Svanenmärkt har värde- och produktionskedjan godkänts av en oberoende tredje part.  

En resa med Svanenmärket: Produktionsprocessen  

Det nordiska Svanenmärket ställer hårda krav på kemikalier och ingredienser som används i produkten. Genom tredje part granskas produktionsprocessen hela vägen från råvarunivån för att säkerställa kvaliteten på Svanenmärkta produkter. Det är det nordiska Svanenmärkets anställda som inspekterar produktionsplatsen och råvarorna. Detta kan innefatta fysiska inspektioner hos både tillverkare och underleverantörer. 

Alla råvaror som används för att tillverka Svanenmärkta produkter måste vara godkända av Ecolabelling Danmark.  

Det ställs speciella krav på fluffmassan, som är ett av de absorberande materialen i inkontinensprodukterna. Den får inte innehålla optiskt blekmedel eller klor och det finns maxvärden för utsläpp av organiska halogenföreningar (AOX) i vatten och organiska föreningar (mätt i COD) och mycket mer. På årsbasis måste minst 20 procent av fiberråvarorna härröra från certifierat skogsbruk eller 75 procent av fiberråvaran härröra från flis, eller från en kombination av dessa två. All vår fluffmassa på ABENA Produktion kommer från FSC-inspekterat skogsbruk och är delvis FSC- och PEFC-certifierad.  

Det ställs också stränga krav på plast (polymerer och dess ingredienser). Det innebär bland annat att det finns ett maxvärde för utsläpp av kväveoxider och svavel under produktion av PP, PE och SAP. Det finns också maxvärden för halten restmonomerer.  

Produkterna får inte innehålla:

  • PVC och ftalater.
  • Optiskt blekmedel, parfym eller lotion. 
  • Hudvårdsprodukter.
  • Läkemedel.
  • Nanopartiklar eller flamskyddsmedel.

Sökandet efter råvaror för Svanenmärkta produkter 

Eftersom det inte finns så många leverantörer som uppfyller standarderna för det nordiska Svanenmärket finns det också begränsningar när det gäller att få tag i råvaror till Svanenmärkt produktion. Detta kräver ett nära samarbete med leverantörerna, och vid valet av dem. Ett systematiskt och fokuserat samarbete har utvecklats för att säkerställa kvalitet och specifikationer för de råvaror vi använder.  

Inte ens råvaror från högprofilerade leverantörer uppfyller alltid kraven för Svanenmärket: ”Vi har varit tvungna att förhandla om förändringar av ingredienser och produktionsmetoder. På så sätt deltar vi i att höja standarden för hur branschen ser på produktionen av råvaror”, säger Arne Terp-Nielsen, vd för ABENA Produktion.  

Många års erfarenhet är en garanti för råvarorna 

Efter 39 års tillverkning av inkontinensprodukter och nästan 25 år med det nordiska Svanenmärket är kunskapen om råvarorna – som garanterar en Svanenmärkt produktion – nu en naturlig del av produktionsprocessen vid ABENA Produktion. 

När en produkt är märkt med det nordiska miljömärket Svanen inspekteras den i enlighet med reglerna för Svanenmärket. Detta innebär att både ABENA Produktion och alla relevanta råvaruleverantörer har inspekterats av det nordiska Svanenmärkets anställda för att säkerställa att reglerna följs.

”Genom nästan 25 års erfarenhet och det faktum att vi har varit med om att sätta upp standarderna för Svanenmärkt inkontinensproduktion har det blivit en naturlig del av vår kvalitetssäkring att se till att konsumenten av produkten slipper skadliga material och ämnen, och att processen för produktion och avfallshantering orsakar så lite miljöpåverkan som möjligt”, säger produkt- och utvecklingschef Frank B. Lundsberg.  

Beviset på kvalitet  

Det nordiska Svanenmärket ställer även stränga krav på produktens funktion. I allmänhet måste produktens absorptionshastighet, absorptionsförmåga och torrhet mäta sig med andra produkter på marknaden som inte är Svanenmärkta. Tumregeln är att Svanenmärkta produkter – förutom att de är det bästa valet för miljön – också måste vara bland de bästa i sin kategori.  

Om det nordiska miljömärket Svanen

Det nordiska Svanenmärket har stränga krav på ingredienser, oönskade kemikalier och material. Produktens hela livscykel, från råvara till produktion, användning, kassering och eventuell återvinning, är en del av utvärderingen när kraven ställs för Svanenmärkta produkter.  

Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Din väg till miljövänlig rengöring

Ett miljövänligt rengöringsalternativ skyddar dig, din omgivning och miljön från onödig exponering av giftiga ämnen.

Läs mer

Svanenmärkt kaffebägare

ABENA Sverige introducerar nu en Svanenmärkt bägare. De nya bägarna ger konsumenterna möjlighet att dricka kaffe i bägare som lever upp till tuffa miljö- och kemikaliekrav.

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer

Lokalvård – din guide till enkel och tidseffektiv städning

Ett hotell eller en restaurang kan jämföras med ett helt maskineri där varje kugge är lika viktig. Allt måste vara på topp för att gästerna ska bli nöjda. En viktig del i helhetsintrycket är städningen och huruvida rummen ger en fräsch känsla när gästen kliver innanför dörren på sitt hotellrum eller restaurangen.

Läs mer