Vårt åtagande till kvalitet 

Att köpa högkvalitativa produkter handlar om att lita på din leverantör, och förtroendet byggs med expertkunskap. ABENA är en leverantör du kan lita på. Vi säkerställer att våra produkter täcker varje behov samtidigt som de hör till de bästa på marknaden.

Test och kvalitetskontroller

Att vara kund hos ABENA är ett tryggt val. Våra produkter genomgår alla olika tester för att säkerställa att de är säkra att använda. 

I vårt testlab på vår huvudproduktionsanläggning i Danmark utför vi kvalitetstester av våra egentillverkade och inköpta produkter. Genom slumpmässiga tester och kvalitetskontroller på plats kan vi noggrant utvärdera och dokumentera produktens kvalitet. Vi gör detta för att säkerställa att vi uppfyller de höga kvalitetsstandarder som våra kunder förväntar sig av oss.

 

Tredjepartsrevisioner och certifieringar

I över 20 år har ABENA använt tredjepartsrevisioner utförda av oberoende revisionsorganistioner för att verifiera våra produkter och affärsoperationer. Idag följer vår huvudproduktionsanläggning i Danmark 16 olika certifikat för kvalitetsledning, energiledning, socialt ansvarstagande, och flera andra områden. 

Att öppna upp för oberoende revisioner är vårt sätt att visa hur vi tar hänsyn till alla aspekter som hela ABENAs verksamhet direkt eller indirekt påverkar.

 

Dokumentation

Vi verkar i olika marknader där dokumentation, certifieringar och standardiserade rutiner har mycket hög prioritet. Att tillhandahålla våra kunder med den nödvändiga dokumentation är därför inte bara tidsbesparande utan gör det enkelt att vara kund hos ABENA.

Vår dokumentation inkluderar: 

  • Deklarationer och intyg
  • Användning och tillämpning
  • Säkerhetskrav.

Omsorg om miljön 

För oss går kvalitet hand i hand med omsorg om miljön. Vi har en lång historia av samarbete med olika miljömärkningar för att dokumentera att våra produkter tillverkas med omsorg för naturen, baserat på kriterier som är specifika för produkten och/eller produktionsprocessen.

Vi utför livscykelanalyser (LCAs) för många av våra produkter, och vi har satt ett ambitiöst mål att ha 70% av alla ABENA-produkter certifierade med en miljömärkning år 2030.