Integritetspolicy

ABENA respekterar samtligas personuppgifter, som besöker vår webbsida eller på annat sätt delar personuppgifter med ABENA. Därför vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser denna policy så att du blir bekant med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Genom att

1) ANVÄNDA VÅR WEBBSIDA

2) UTBYTE AV INFORMATION MED ABENA ELLER

3) KÖP AV VÅRA PRODUKTER

DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR MEDVETEN OM ATT ABENA, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, KAN ÄNDRA DENNA POLICY.

Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med den policy som gäller när vi ursprungligen samlade in din information.

 1. Policy för skydd av personuppgifter

  Syftet med denna policy för skydd av personuppgifter är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, när du besöker vår webbsida, skriver till oss, mottar marknadsföring från oss eller köper våra produkter.

  ABENA strävar efter att se till att varje enskild person, som har personuppgifter behandlade av ABENA, kan vara säker på att vi respekterar din integritet och att vi tar vederbörlig hänsyn till dina personuppgifter. ABENA följer all gällande nationell lagstiftning och EU-lagstiftning, inklusive EU:s GDPR (Allmänna dataskyddsbestämmelser), som reglerar hur personuppgifter samlas in och behandlas avseende privatpersoner (”personuppgifter”).

 2. Syfte

  Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post) så att vi kan erbjuda dig nödvändiga tjänster och information. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att:

  • besvara frågor eller önskemål som du har ställt till oss.

  • hantera produktorder skickat till oss.

  • uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i samband med avtal som du har gjort med oss direkt.

  • försöker förutse och lösa eventuella problem när det gäller produkter eller tjänster vi levererar till dig, inklusive påskynda returer av varor och hanterar eventuella reklamationer.

  • utveckla produkter och tjänster som uppfyller dina behov.

  För att optimera de tjänster vi erbjuder, för att möjliggöra kundvård och för att tillhandahålla dig och/eller det företag eller organisation du representerar relevant information kan vi komma att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial till dig. I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson för ett företag eller en organisation som utgör kund, potentiell kund eller en samarbetspartner till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. 

  Du har rätt att– när som helst –kontakta oss och be oss sluta behandla dina personuppgifter för något av ovanstående ändamål. Vi kommer att upphöra att behandla dina personuppgifter så snart det är möjligt.

 3. Varifrån tar vi emot dina personuppgifter

  Vi behandlar endast personuppgifter som du har lämnat till oss frivilligt, när du registrerar din profil eller som vi samlat in för tillhandahållandet av våra tjänster. Vi kan även komma att samla in viss information från tredje part. Vilka de tredje parterna är kan variera, men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter.

 4. Vem behandlar dina personuppgifter

  ABENA AB, Ljungadalsgatan 19, 352 46 Växjö, Sverige orgnr 556361-8817 (ABENA) är registeransvarig och ansvarig för att hantera dina personuppgifter.

 5. Databehandling

  ABENA AB använder externa partners som dataregistrerare för att behandla och lagra personuppgifter om privata kunder. Bland de mest betydelsefulla är:

  ABENA Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, Denmark.

  ABENA använder inte servrar eller dataregistrerare, som befinner sig på platser utanför EU/EEA. Om vi i framtiden börjar att använda servrar eller dataregistrerare som placeras i länder utanför EU/EEA, kommer sådana tredje parter inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än de ABENA AB har instruerat dem till. Abena AB kommer även att kontrollera att sådan tredje part erbjuder en adekvat och tillräcklig säkerhetsnivå att skydda dina personuppgifter.

 6. Överföring

  ABENA kommer endast överföra dina personuppgifter till tredje part, till exempel, till en partner eller återförsäljare av våra tjänster för att uppfylla det syfte för vilket dina personuppgifter ursprungligen har samlats in och bearbetats. Ett exempel kan vara leverans av våra produkter till din hemadress.

  Sådan tredje part kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de vi har instruerat dem att använda det för. ABENA kräver att som tredje part sätta in tillräckliga IT-säkerhetsåtgärder för att göra dina personuppgifter så säkra som möjligt.

 7. Kategorier av mottagare av personuppgifter

  För att vi ska kunna uppfylla våra privata kunders önskemålen i form av beställning och leverans av varor bearbetar ABENA ett antal av dina personuppgifter.

  Icke-känsliga uppgifter:

  Namn, kontaktinformation, betalningsvillkor, och andra relevanta uppgifter, etc.

 8. Kategorier av mottagare av personuppgifter

  Personuppgifter på privatkunder kommer endast vara tillgänglig för berörda medarbetare på ABENA, som behöver denna information för att göra sitt jobb.

 9. Tidsram för radering av personuppgifter

  ABENA lagrar och bearbetar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla det syfte som personliga informationen ursprungligen samlades in och lagrats för. Vanligtvis arkiverar ABENA informationen i upp till 7 år, såvida ABENA inte har laglig rätt att arkivera din information längre eller i händelse av att sådan information är en del av ett rättsligt anspråk.

 10. Dina rättigheter

  Du har som registrerad (registrerad person) vissa rättigheter, vilka beskrivs nedan:

  Rätten till tillgång: Du kan, när som helst begära att få tillgång till och bli informerad om vilka personuppgifter ABENA hanterar, jämför EU’s GDPR.

  Rätt att korrigera, ändra, begränsa och radera personuppgifter om du blir medveten om att ABENA behandlar felaktigt eller har felaktiga personuppgifter om dig, kan du begära att vi ändrar, rätta, begränsar eller radera sådan information. Rätt till att invända, hur du lämnar klagomål: Du har rätt till att få tillgång till eller att be att dina personuppgifter rättas, begränsas eller raderas eller i fall där du inte håller med om hur ABENA AB behandlar dina personuppgifter, genom att kontakta: ABENA AB, Ljungadalsgatan 19, 352 46 Växjö, order@abenaab.se

  Om du fortfarande är oense med behandlingen efter att ditt ärende har diskuterats med ABENA, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen: www.datainspektionen.se

 11. Registeransvarig

  ABENA-koncernen har valt en eller flera personer (registeransvariga) på vårt globala HQ (Aabenraa, Danmark) som ansvariga för vårt arbete med personuppgifter samt att de även säkerställer att vi följer gällande lagar och förordningar avseende personuppgifter.

 12. Prenumeration

  När du registrerar dig till ABENAs nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Vi kommer att använda din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, och dina uppgifter behandlas via vårt eget dotterbolag ABENA Data ApS. (dataprocessor).

  Några få anställda inom ABENA har tillgång till vår lista över prenumeranter. Denna information hjälper ABENA att övervaka volymen och naturen hos våra prenumerationer. Informationen om enskilda prenumeranter överförs inte till andra parter och din e-postadress raderas automatiskt när du avslutar din prenumeration.

  Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättringar av våra digitala tjänster, kundservice, abonnemang, utskick av nyhetsbrev, tillvaratagande av våra juridiska intressen samt målinriktad marknadsföring inklusive retargeting och till din bedömning av vår verksamhet och produkter.

  Dessa verksamheter behandlar data som vi är ansvariga för och verksamheterna lyder under våra instruktioner. De databehandlande verksamheterna får inte använda upplysningarna till annat ändamål än avtalsuppfyllelse med oss, och upplysningarna är konfidentiella. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla verksamheter som behandlar data med personlig information på våra vägnar. 

 13. Cookies

  Förutom de personuppgifter du använder i samband med dina inköp, prenumeration eller användning av andra tjänster, använder ABENAs webbsidor cookies när du söker information på våra webbsidor.

  Vi gör detta för att vår webbsida ska fungera så bra som möjligt med en god användarvänlighet. Vi lägger därför ibland små datafiler, så kallade cookies, på din dator.

  Vad är cookies?

  Cookies är små textfiler som webbplatser lagrar på din dator för att spara information om dina inställningar. Cookies kan ge dig en bättre upplevelse av webben genom att låta webbplatser komma ihåg dina preferenser eller se till att du slipper logga in varje gång du besöker vissa webbplatser. Men cookies kan vara en integritetsrisk genom att de spårar vilka webbplatser du besöker.

  Hur använder ABENA cookies?

  Ett antal av våra webbplatser använder cookies för att komma ihåg:
 • Dina inställningar för visning av kontrastfärg eller typsnittsstorlek.
 • Om du redan har sett en pop-up ruta om cookies eller redan har godkänt eller inte godkänt att använda våra cookies på våra webbsidor.

  Det är inte strängt nödvändigt att acceptera cookies för att våra webbplatser ska fungera bra, men det kommer att förbättra användarupplevelsen. Du kan ta bort eller blockera cookies, men var medveten om att funktionaliteten på våra webbsidor kan komma att drabbas.

  De uppgifter som samlas in med cookies används inte för att identifiera dig personligen. Våra cookies används inte för andra syften än de som är beskrivna här.

  Hur kontrollerar ABENA cookies?

  Du kan kontrollera och / eller radera cookies som du vill - läs mer på www.aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator / mobilenhet och ställa in de flesta webbläsare för att förbjuda att cookies lagras på dina enheter. Om du väljer att göra det kan du behöva ändra inställningarna manuellt varje gång du besöker en av våra webbsidor. Dessutom kommer kanske vissa tjänster och funktioner inte längre fungera eller vara tillgängliga för dig.