Hälso- och sjukvård

Erfarna experter

För att hjälpa dig att göra rätt val är vårt team av utbildade sjuksköterskor och erfarna experter redo att hjälpa dig. Våra interna sjuksköterskor och produktspecialister är erfarna experter som har gjort det till sin uppgift att veta allt som finns att veta (och med därtill) om dina behov.

ABENA och MDR 

Europeisk förordning om medicintekniska produkter ökar patientsäkerheten. Du kan känna dig säker på att dina ABENA-produkter uppfyller de krav som den europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR) innebär. Vi har länge arbetat med att se till att alla våra medicintekniska produkter uppfyller krav på öppenhet och dokumentation.

Läs mer

Multidrogresistenta organismer (MDRO)

Ämnet antibiotikaresistens har fått allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och -organisationer de senaste åren. Antibiotikaresistens är även känt som multidrogresistenta organismer och är ett växande problem för hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer

Infektionssjukdomar inom hälso- och sjukvården

På ABENA vill vi samarbeta med vårdpersonal med målet att minska antalet infektionssjukdomar. Genom att dela kunskap och bästa praxis ökar medvetenheten om vanliga infektionssjukdomar och hur du undviker dem. På så sätt minimerar vi risken för kontaminering och förbättrar livskvaliteten för patienter, vårdpersonal och vårdgivare runt om i världen.

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer

Fakta om handskar och allergier

Allergier kan orsakas av upprepad exponering för samma ämne. Detta gäller även handskar. Kom ihåg att hudirritationer även kan orsakas av flera andra faktorer än användning av handskar. 

Läs mer

Handskar - lagstiftning

Känner du dig osäker på vilken CE-märkning och klassificering som krävs för din verksamhet?

Läs mer

Munskydd från ABENA

ABENA erbjuder medicinska munskydd för sjukvårdsmiljöer eller miljöer där det ställs höga hygienkrav. Alla våra munskydd är CE-märkta enligt 2017/745/MDR, vilket innebär att de är godkända som medicintekniska produkter. 

Läs mer

Förebygg skabb

Skabb är i allmänhet inte en allvarlig sjukdom, men det måste behandlas omgående.

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Skyddskläder

Sätt nya standarder för hygien och kvalitet med vårt kompletta sortiment av skyddskläder.

Läs mer