Gör livsmedelssäkerhet till din högsta prioritet

Livsmedelssäkerhet är en viktig aspekt att ständigt ha i åtanke när man hanterar mat. Att jobba med livsmedelssäkerhet innefattar bland annat personlig hygien, tillagning, förvaring och att hålla rätt temperaturer. Allt för att skydda maten från skadliga bakterier.

1 till 1 miljon...

Studier visar att vid 37 grader Celsius kan bakterier föröka sig från 1 till 1 miljon på sex timmar. Så mycket bakterier kan kontaminera dina livsmedel om du inte har en tillräckligt hög livsmedelssäkerhet i ditt kök. 

Bakterietillväxt i livsmedel skapar stor risk för bakteriella infektioner. De vanligaste infektionerna orsakade av förorenade livsmedel är listeria, salmonella, norovirus samt överföring av campylobakter eller E. coli.

Friska personer som drabbas av bakterierna drabbas vanligen av kortare sjukdom och obehag, men personer som har ett nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuka och i värsta fall dö.

Det är lättare att upprätthålla en hög livsmedelsstandard om alla processer som rör livsmedelshantering sker med livsmedelssäkerhet i fokus. Vi har sammanställt värdefulla råd för tre olika delar inom livsmedelshantering:

Livsmedelsförvaring

Livsmedelsförvaring är ett av de första momenten där du behöver vara noggrann i din livsmedelshantering för att undvika kontaminering och säkerställa livsmedelssäkerheten. När du förbereder livsmedel för förvaring, oavsett om det ska till kyl, frys eller lager, gäller regeln – ju snabbare, desto bättre.

Regeln ska givetvis sättas i proportion till andra behov den aktuella produkten kan ha. En burk med konserverade tomater behöver inte tas om hand lika snabbt som ett paket mjölk som behöver förvaras i ett kylutrymme.

Det är extra viktigt att kontrollera korrekt livsmedelsförvaring när man hanterar känsliga livsmedel, så som mjölk, kött, frukt och grönsaker, bröd, kakor och bakelser samt rester. En del känsliga livsmedel ska förvaras i kyl- eller frysutrymmen. Den rekommenderade temperaturen i dessa utrymmen varierar eftersom det inte finns någon internationell reglering för detta. Enligt skandinaviska riktlinjer ska temperaturen i ett kylutrymme vara max 5 grader Celsius. Stiger temperaturen över 5 grader startar bakterietillväxten och nedbrytningsprocessen av livsmedlen. I frysutrymmen ska temperaturen hållas på -18 grader Celsius.

Alla livsmedel kan och kommer att bli dåliga över tid. Vi rekommenderar att alltid kontrollera utgångsdatumet och kvaliteten på det aktuella livsmedlet innan användning. Att titta, lukta och smaka ger, i kombination med kontroll av utgångsdatum, den bästa uppfattningen om produktens skick.

Enligt skandinaviska riktlinjer ska livsmedel kylas ner till en temperatur på max 10 grader Celsius inom tre timmar. Detta kan åstadkommas genom ett par enkla åtgärder:

 • Fördela den tillagade maten i flera mindre förvaringsbehållare. Genom ett sprida ut maten i tunna lager går nedkylningen fortare.
 • Låt maten ånga av sig några minuter innan du förser behållaren med lock.
 • Säkerställ att det är tillräckligt med plats i kylen så att den kalla luften enkelt kan cirkulera runt livsmedlet som ska kylas. En överfull kyl riskerar att ha högre temperatur än 5 grader Celsius.
 • Det spelar ingen roll hur bra hygienen är eller hur försiktig du är under tillagningen om livsmedlet kontamineras efter tillagning. Därför är det viktigt att hålla råa och tillagade livsmedel separat. Använd olika behållare, skärbrädor och knivar för varje livsmedel för att minska kontamineringsrisken.

Desinficera händerna

Tvätta och desinficera händerna innan du tar på dig handskar. Det kan vara skönt att ha handskar på sig när du hanterar vissa typer av livsmedel, till exempel köttfärs eller andra ”fuktiga” livsmedel. Om du har ett sår på händerna ska du alltid använda handskar under hela tillagningsprocessen. 

Så väljer du rätt handske.

Tillagning: hygien, korskontaminering och temperatur

Vid tillagning av livsmedel är det av största vikt att tänka på livsmedelssäkerheten. Du behöver ta hänsyn till hygien, temperatur och risken för korskontaminering när du förbereder och tillagar maten.

Hygien

För att upprätthålla en god hygien i köket är det viktigt att snabbt och korrekt städa undan efter varje moment. Hygienen kan delas upp i två delar: den personliga hygienen och den generella hygienen i köket. Båda är lika viktiga för att uppnå en kliniskt ren tillagningsmiljö.

Den personliga hygienen handlar till stor del om korrekt handhygien. Dina händer är dina redskap när du lagar mat och det är de som kommer i mest kontakt med livsmedlen. Därför är det viktigt att alltid tvätta händerna noggrant innan du inleder matlagningen.

Läs mer om hur du tvättar händerna på ett korrekt sätt.

Handtvätt och desinficering ska genomföras så fort det finns behov av det, men en bra tumregel är att tvätta och desinficera händerna varje gång du byter uppgift eller livsmedel. Fler åtgärder för att hålla en god personlig hygien:

 • Ta bort föremål som kan kontaminera livsmedel eller ytor där livsmedel tillagas. Ta till exempel av dig smycken och sätt upp håret ordentligt. Använd gärna en köksmössa eller hårnät.
 • Använd handskar som ett extra skydd.

För att hålla en hög hygienstandard i köket krävs noggrann och kontinuerlig städning och desinficering av ytor och köksutrustning. Det är viktigt att välja rätt städprodukt för den specifika uppgift du avser att utföra. Det finns ofta olika produkter avsedda för olika typer av yta eller redskap. Efter att du rengjort ytorna i köket bör du alltid desinficera dem för att vara säker på att ytan är fri från bakterier.

Tillagningsmetoder

Att tillaga livsmedel på ett korrekt sätt kräver att du har kontroll över temperaturen både under tillagningen och inför förvaringen. Bakterier dör under tillagning i höga temperaturer så som vid stekning, fritering och kokning. Därför är det viktigt att ha rätt temperaturer.

 • När du tillagar köttfärs eller skivat kött av nöt eller fläsk, kyckling eller rätter med ägg måste temperaturen i maten uppnå minst 75 grader Celsius. Det gäller också för rätter som tillagas för att serveras vid ett senare tillfälle, till exempel inom catering.
 • När varma rätter tillagas till en buffé eller liknande är det viktigt att rätten bibehåller sin höga temperatur tills den konsumeras. Om temperaturen understiger 65 grader Celsius kan bakterier börja växa. Enligt skandinaviska riktlinjer kan en rätt som understigit 65 grader, värmas upp igen till ett minimum på 75 grader. Har rätten varit kallare än 65 grader i mer än tre timmar ska den dock slängas av säkerhetsskäl.
 • Om rätten är avsedd för förvaring i kyl eller frys måste den kylas snabbt. Omgående nedkylning av tillagad mat stoppar tillväxten av bakterier.

Förvaring vid transport av livsmedel – livsmedelsbehållare och märkning

Catering och take away kräver bra behållare och förpackningar som håller rätt temperatur över tid för att klara transport till kunderna utan att påverka livsmedlets eller rättens kvalitet. Det är viktigt att välja en förpackning avsedd för dina behov och kraven som förpackningen ska uppfylla.

Livsmedelsförpackningar för olika behov
Bestäm vilka specifika krav och egenskaper dina livsmedelsförpackningar behöver leva upp till innan du väljer en förpackning. Om du levererar en produkt som kräver uppvärmning hos kunden behöver du välja en förpackningslösning som klarar just värme. Material som klarar värme är till exempel:

 • C-PET: Kan värmas i både ugn och mikrovågsugn.
 • PP eller Bagasse (Bagasse är ett miljövänligt alternativ tillverkat av sockerrör): Kan värmas i mikrovågsugn.
 • Aluminium: Kan värmas i ugn eller på en grill. Ska ej värmas i mikrovågsugn.

Kom ihåg att alltid kontrollera matens temperatur. Om du levererar en varm rätt till din kund måste du säkerställa att temperaturen inte sjunkit under 65 grader Celsius under transporten. Du kan använda isolerade transportboxar för att hålla maten rätt tempererad, oavsett om den ska vara varm eller kall.

Korrekt märkning för hög livsmedelssäkerhet
Märk dina förpackningar korrekt, på så sätt är det lätt för kunden att hantera livsmedlet eller maten på rätt sätt. Det kan vara en god idé att ha med instruktioner för uppvärmning.
Kontakta vår säljare

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Skydda dina händer med rätt handske

Våra händer är avgörande när vi gör vårt dagliga arbete. De är väldigt utsatta i många arbetssituationer, och handskador är tyvärr en vanlig orsak till sjukskrivningar. Handskar kan skydda dina händer i många situationer. Därför är det viktigt att välja rätt handske för varje specifik uppgift.

Läs mer

ABENA jobbar för att skydda dig och dina medarbetare

För att förhindra att din livsmedelsproduktion och dina anställda utsätts för ohälsosam påverkan är det avgörande att klä sig säkert från topp till tå med personlig skyddsutrustning (PPE).

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Effektiv rengöring och hygien med rätt produktlösning

Vi fokuserar på ergonomi, effektivitet och hygien. En hälsosam och säker arbetsmiljö är avgörande för alla anställda – även de som städar produktionsanläggningarna.

Läs mer