Skydda dina händer med rätt handske

Våra händer är avgörande när vi gör vårt dagliga arbete. De är väldigt utsatta i många arbetssituationer, och handskador är tyvärr en vanlig orsak till sjukskrivningar. Handskar kan skydda dina händer i många situationer. Därför är det viktigt att välja rätt handske för varje specifik uppgift.

Så väljer du rätt handske 

När du ska välja vilken handske du ska använda, måste du veta vilka olika risker som medföljer uppgiften.
På ABENA rekommenderar vi att du tänker på följande:

  • Vilka material du arbetar med
  • Om du kommer i kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
  • Om du behöver skydd mot kyla, värme, skärsår eller rivsår
  • Handskens komfort
  • Behov av fingerkänslighet
  • Behov av ett säkert grepp
  • Behov av vibrationsminimering
  • CE-märkningar och andra säkerhetsintyg
  • Rätt storlek

Välj rätt märkning för varje uppgift:

Att hantera livsmedel kräver stor medvetenhet om både säkerhet och hygien. Det är också viktigt att ha dokumentation som visar att produkterna du använder uppfyller de standarder som krävs. 

Många arbetssituationer kräver att handskar används, till exempel vid direktkontakt med livsmedel, hantering av kylda eller frusna produkter liksom varma produkter. Varje specifik uppgift kräver en handske som har rätt egenskaper för att undvika olyckor och leva upp till kraven på säkerhet och hygien. 

Vi rekommenderar att du lägger lite extra tid på att undersöka de olika märkningarna av produkter innan du gör ditt val. Utvärdera ditt behov inom risknivåerna I, II och III eller undersök vilka EN-standarder som stödjer din handskanvändning. 
Låt oss vägleda dig

Utvärdera dina behov baserade på risknivåer I, II och III:  

EU 2016/425 delar in personlig skyddsutrustning, inklusive handskar, i tre olika riskgrupper. Ju högre risk produkten ska klara av, desto högre nivå på märkningen.

Nivå I
På den här nivån hittar du handskar, som används vid låg risk. Tillverkaren/importören måste garantera att handskarna uppfyller kraven för skyddshandskar (EN 420).

Nivå II
På denna nivå används handskar med medelhög risk, t.ex. svets- och industrihandskar. Handskarna på denna nivå ska vara testade och typgodkända av ett EU-godkänt testinstitut. Handskarna ska vara märkta med de piktogram som visar skyddsfunktionen.

Nivå III
Förutom krav på tester, typgodkännanden och certifieringar finns krav på kontinuerlig kvalitetskontroll. Denna nivå inkluderar arbetsuppgifter med hög risk, t.ex. extrem värme, kyla eller skydd mot farliga kemikalier.

EN-standarder – ditt verktyg för att välja rätt handske 

Förutom att visa risknivåer kan EN-standarderna också användas som ett verktyg vid val av rätt handske. Standarder är en gemensam riktlinje inom funktion, säkerhet och kvalitet. Varje EN-standard har sitt specifika område, där handskar och annan personlig skyddsutrustning kan klassificeras.

Det innebär att handskar avsedda för till exempel skydd mot mekanisk risk måste förses med piktogram EN 388. EN-standarder underlättar när du behöver få en överblick över produktens kvalitet och säkerhetsfunktioner, oavsett var den produceras.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är redo att hjälpa dig med en lösning som passar just dina behov och din specifika verksamhet. 
Kontakta ABENA idag

Engångshandskar

Produktöversikt

Hushållshandskar 

Produktöversikt

Stickade handskar

Produktöversikt

Arbetshandskar

Produktöversikt

EN-3882016

EN 388:2016 - Handskar för skydd mot mekanisk risk

Detta piktogram visar att handsken är certifierad och godkänd för skydd mot mekanisk risk. Efter ett test tilldelas handsken värden för de enskilda riskområdena som anger testresultaten för slitage, skärstyrka, rivstyrka och punktering. Värdena är 1-5 eller 1-4, med 4 eller 5 som högsta värde.

Skärstyrkan delas upp utifrån hur många newton handsken tål. Bokstäverna A till F visar denna styrka, där F är högst (3 kg. +), och A är lägst (200 till 499 gram).
EN-374_2016

EN 374:2016 - Handskar för skydd mot kemikalier och mikroorganismer  

EN374-1: 2016 består av olika piktogram beroende på vad handsken skyddar mot. Handskar märkta med symbolen för EN374-1:2016 visar hur de hanterar kemisk påverkan. Enligt kemikalielistan visar symbolen hur många kemikalier handskarna har påverkats av.
Det finns tre typer av certifieringar inom kemikalier:

- Typ A är testad och certifierad mot 6 kemikalier under minst 30 min.
- Typ B är testad och certifierad mot 3 kemikalier under minst 30 min.
- Typ C är testad och försäkrad mot 1 kemikalie i minst 10 min.
EN-374-5_2016

EN 374-5:2016 VIRUS

Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5:

Terminologi och prestandakrav för mikroorganismrisker (ISO 374-5: 2016) EN374-5 är en ny testmetod som indikerar om handsken har testats mot bakterier, svampar och virus.

Om ordet virus inte nämns under ikonen är handsken endast testad mot bakterier och svampar, inte mot virus.
EN-407_2004

EN 407:2004 – Handskar för skydd mot termisk risk (värme) 

Detta piktogram visar att handsken är certifierad och godkänd för skydd vid kontakt med hög värme, såsom kontaktvärme, strålningsvärme eller smält metall.

Piktogrammet visar skyddsnivån (1-4) och vad handsken skyddar mot (A-F). Ju högre siffra, desto bättre resultat.
EN-511_2006

EN 511:2006 – Handskar för skydd mot kyla

Detta piktogram visar att handsken är certifierad och godkänd för skydd mot kyla. Skyddsnivån anges på piktogrammet.

Handsken ska tåla både inträngande kyla (konvektionskyla) och kontaktkyla vid direktkontakt. I båda fallen är den högsta skyddsnivån 4. Det är inget krav att handsken är testad mot vatteninträngning, men när vatten tränger in finns två värden: 0 och 1.

Om vattnet tränger in på mindre än 30 minuter är värdet 0. Om vattnet tränger in på mer än 30 minuter är det 1. Handsken ska minst uppnå skyddsnivå 1 enligt EN388, vilket gäller slitstyrka.
LIVSMEDELSDIREKTIV

EU:s LIVSMEDELSDIREKTIV 

Det primära direktivet EC/1935/2004 behandlar allt material som kan komma i kontakt med livsmedel.

Materialen får inte påverka livsmedlet och därmed utgöra en hälsorisk. Handskar certifierade och godkända för hantering av livsmedel är märkta med piktogrammet "glas och gaffel".

EN 374:2019

Denna standard specificerar en testmetod för handskars förmåga att motstå penetrering av farliga kemikalier vid kontinuerlig kontakt.

Här definieras testet av en förändring i materialet på grund av kontakt med en kemikalie. Resultatet är en förändring i utseende eller konsistens, såsom svullnad, missfärgning, härdning eller mjukgörande.