Gå till Hotell

Reception/väntrum

I receptionen/väntrum hittar du produkterna du använder i rummet där du tar emot dina patienter eller kunder.