Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Att välja rätt handske för rätt uppgift är svårt men viktigt för att förhindra spridning av infektioner. De viktigaste parametrarna vid val av handskar är sättet de ska användas och vilken typ av skydd som krävs. För att välja rätt bör ett antal faktorer övervägas, t ex vilken uppgift som ska utföras, material, tjocklek, storlek, användningstid och kassering.

Varför är det viktigt att välja rätt?

Handskar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården, men den fulla effekten uppnås bara om de används korrekt.

Handskar avsedda för personlig hygien samt sjuk- och hälsovård har andra krav än de som är avsedda för rengöring eller skydd på arbetsplatsen. Vissa uppgifter kräver mer fingerfärdighet eller känslighet, grepp, barriärskydd eller elasticitet. Vissa situationer kräver enkel påtagning och hög hållbarhet, medan i andra sammanhang kan komforten vara avgörande.

Faktorer att överväga vid val av rätt handske

Passform och komfort

 • Alla händer har olika storlek och form, vilket kan vara ett problem vid val av en handske som ska passa många.
 • Först bör det bestämmas hur viktigt det är att handsken har en specifik passform, grepp, struktur eller känslighet.
 • Dessa faktorer är mindre viktiga för uppgifter som enkel rengöring eller personlig hygien, men kan vara avgörande för medicinska handskar inom sjukvården.
 • Var medveten om handskens material, eftersom passformen kan variera från material till material, även om storleken är densamma.
 • Vinylhandskar har en lös passform, medan latexhandskar och nitrilhandskar har en stramare, mer elastisk passform.
 • Kontrollera alltid att du använder rätt storlek innan du fortsätter med din uppgift. Du kan testa om handsken är för liten genom att räta ut fingrarna. Om materialet stretchar är den för liten.

Fysiska och biologiska barriärer

 • Handskar är avsedda att ge en fysisk barriär mellan en person och ett föremål för att skydda användaren mot korskontaminering med mikroorganismer (t ex bakterier, virus, svampar. Men denna barriär kan äventyras på olika sätt.
 • Den fysiska barriären kan brytas genom hål, defekt eller skada i handskmaterialet. Det gör att föremål och mikroorganismer kan tränga igenom handskarna.
 • Speciellt i medicinska miljöer är det viktigt att se upp för kemikalier som kan passera genom materialet på molekylär nivå och därmed bryta handskens biologiska barriär. När detta händer är handskens fysiska barriär intakt, men kemikalien kan ändå tränga igenom handsken.

(Handskar testas mot kemisk genomträngning på molekylär nivå i enlighet med reglerna för personlig skyddsutrustning enligt EN 374-standarderna. Handskar kan också märkas dubbelt som medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning. Dessa är märkta som kategori III inom EN374-1: 2016)

 Produktöversikt

Hållfasthet och styrka

När det gäller hållfasthet, styrka, riv- och hålbeständighet är nitril och latex mer lämpliga än vinyl. Dock finns det andra avgörande faktorer när man väljer handske. Tillämpning och kontextuella behov ska också tas i beaktande.

Om du behöver en handske för att tanka bensin eller för enkel hushållsrengöring kan en vinylhandske vara den perfekta lösningen. Vinylhandskar är lätta att ta på och har i allmänhet ett lägre pris än nitril och latex, men de är inte lika hållbara.

Å andra sidan kan en intensivvårdsavdelning eller ambulanspersonal behöva en starkare nitrilhandske eftersom de behöver kunna få på sig den snabbt.

Grepp och känslighet

Kraven på grepp, struktur och känslighet varierar beroende på uppgiften som ska utföras. När du ska hantera små föremål, såsom medicinska instrument, eller arbetar i en våt miljö är det viktigt att ha ett fast grepp, fingerfärdighet och hög känslighet.

Greppet eller känsligheten beror på kombinationen av material, ytbehandling och struktur. Det finns handskar med olika ytbehandlingar som erbjuder olika strukturer: till exempel slät, fingerstrukturerad eller fullstrukturerad. Dessutom finns handskar med låg, medel eller hög greppfunktion.

 • Släta latexhandskar är bra för patientvård, medan en fulltexturerad latexhandske ger ett extremt bra grepp.
 • Nitrilhandskar kan ha en bättre känslighet eftersom de i allmänhet är tunnare jämfört med latexhandskar. Detta gör dem lämpliga för små, detaljerade uppgifter.
 • Släta vinylhandskar är ett bra val för personlig hygien, som att tvätta en patient eller ta hand om äldre, eftersom den släta ytan på en vinylhandske är mer skonsam och behaglig mot huden.

Enkel användning och enkel påtagning

Vissa handskar är svårare att ta på och använda än andra. Det har att göra med ett antal faktorer, som handskens insida, storlek och form samt styrkan på handsken och dess material. Om handsken är svår att ta på sig, finns en risk att den går sönder under påtagningen, vilket kan vara farligt, särskilt i medicinsk miljö. Det är också slöseri med tid, ökar risken för korskontaminering och resulterar i onödigt avfall.

För det första har alla handskar en behandlad insida som gör det möjligt att ta på sig dem. Vissa handskar är pudrade och andra är puderfria. När en handske är puderfri kan de vara polymerbelagda eller klorerade, vilket ger en slät insida. Typen av behandling är särskilt viktig om handsken är avsedd för medicinsk användning. 

Var noga med hållfastheten i handsken och materialet. Du löper en ökad risk att göra sönder handsken om du använder fel storlek. Vinylhandskar har en lösare passform och är inte lika starka som en nitril- eller latexhandske. Handskarnas vikt kan också ha stor inverkan på hållfastheten.

Titta på teststandarder och produktdatablad för att säkerställa att produkterna lever upp till gällande krav.

Produktöversikt

Tips

 • Handskar bör ha en åtsittande, tajt passform. ABENAs handskar har färgkodade boxar för att enkelt hitta rätt storlek.
 • Om det finns risk för korskontaminering och infektion är nitril- och latexhandskar det bästa valet. Undersökningshandskar i vinyl rekommenderas inte inom hälso- och sjukvården, framför allt inte vid kontakt med kroppsvätskor. 

Snabbguide: Så väljer du rätt handske

Snabbguiden nedan ger en översikt för hur du väljer rätt handske baserat på handskens material.

 • Nitrilhandskar är bra medicinska handskar. De rekommenderas för ett brett spektrum av användningsområden, som kemoterapi, patientvård, kroppsvätskor, rengöring och mathantering.
 • Latexhandskar är bra vårdhandskar. De passar bra för patientvård, rengöring, mathantering etc, men inte för kemikalier som kemoterapi (cytostatica) eller hormonkrämer.
 • Vinylhandskar rekommenderas för enkel rengöring och passar även i vissa situationer inom patientvård.

Låt oss vägleda dig

Produkter

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Fakta om handskar och allergier

Allergier kan orsakas av upprepad exponering för samma ämne. Detta gäller även handskar. Kom ihåg att hudirritationer även kan orsakas av flera andra faktorer än användning av handskar. 

Läs mer

Handhygien – tvätt och desinficering

Noggrann och regelbunden handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer

Handskar - lagstiftning

Känner du dig osäker på vilken CE-märkning och klassificering som krävs för din verksamhet?

Läs mer