God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Enligt WHO, är bristen på eller fel utförd handtvätt en av de största anledningarna till infektioner på sjukhus och vårdboenden. Studier visar att bara 50-60 % av vårdpersonal sköter sin handhygien korrekt. 

Ett strukturerat synsätt på hygien såväl som tydliga rutiner för att förebygga infektioner kan bidra till en kraftig minskning av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna för handhygien bör innehålla instruktioner för att tvätta, desinficera och torka händerna liksom att ta hand om hud och naglar. Om du arbetar på avdelningar där influensa, förkylningar, hosta, snuva eller diarré förekommer ska du vara extra noggrann med handhygienen. Dessutom är handhygien en viktig del i den personliga hygienen som helhet.

Tidpunkten är avgörande

Studier visar att tidpunkten är viktig för att upprätthålla en god handhygien. Handhygien är givetvis mycket viktigt inom vården, men även andra branscher borde följa dessa enkla riktlinjer när det kommer till handhygien:

 • Tvätta/desinficera händerna när du varit utomhus.
 • Tvätta/desinficera händerna innan måltider.
 • Tvätta/desinficera händerna när du besökt toaletten.
 • Tvätta/desinficera händerna innan och efter varje patientkontakt.

Efterlevnad och rutiner

Även om etablerade riktlinjer för handtvätt och desinficering förekommer i de flesta vårdmiljöer är det tyvärr ofta som det finns brister i det faktiska utförandet.

WHO uppskattar att endast 50-60 % lever upp till riktlinjerna för handhygien.

De flesta känner till att handhygien är viktigt och vill leva upp till den höga standarden som krävs för korrekt handhygien, men det är få som lyckas. Orsakerna till det varierar. En del personer glömmer, antingen för att det inte blivit en vana, för att de har för mycket att göra eller för att det inte finns tillräckligt många, eller lättillgängliga, ställen att utföra handtvätt och desinficering på. Eftersom patogener och mikroorganismer på händerna inte syns är hygien ett svårt område att kontrollera.

Att skapa en vana och arbetskultur där handhygien är en naturlig del av dagen är därför väldigt viktigt.

Handskar är din bästa vän

Handskar ska bäras av vårdgivare när de utför uppgifter kopplade till personlig hygien eller kroppsvätskor. De kan användas för att genomföra olika typer av uppgifter för att skydda både vårdgivare och patient från smitta och föroreningar. Kom ihåg att:

 • Ta på handskarna innan du påbörjar uppgiften.
 • Byt handskar om du går från en uppgift till en annan.
 • Släng handskarna direkt efter användning.
 • Tvätta och desinficera händerna direkt efter avslutad uppgift.

Läs mer om hur du väljer rätt handske.

Vårda händer och naglar

Att ta väl hand om sina händer och naglar är viktigt för att bibehålla en frisk, smidig hud och undvika att bakterier samlas under naglarna. Det är viktigt att hålla huden på händerna ren, naglarna kortklippta och undvika torr, skadad hud. Sår på händerna och nagelbanden kan vara svårläkta.

Om du tvättar händerna ofta, se till att du även tar hand om naglarna som en del i den dagliga rutinen. Använd en lotion för att skydda händerna och nagelbanden och under natten en fuktkräm som har hög halt lipider för extra effekt. 

 • Kontrollera handsår, sprucken hud och föroreningar under och runt naglarna och kontrollera om nagelbanden behöver extra vård.
 • Torr, grov eller sprucken hud kräver regelbunden hudvård - använd en fuktkräm som innehåller mycket fetter varje dag.
 • Användning av tvål kan torka ut huden. När du tvättar händerna kan du tillsätta olja i varmt vatten och låta händerna vara i en kort stund. Torka försiktigt och använd alltid en fuktkräm.
 • Var särskilt försiktig med nagelbanden. De skyddar naglarna från bakterier som kan orsaka inflammation eller skada på naglarna. Om nagelbanden är torra eller spruckna, behandla dem med fuktkräm eller salva dagligen.

Torka händerna – papper eller handtork?

Blöta eller fuktiga händer bär mer mikroorganismer än torra händer. Därför ska du alltid torka händerna direkt efter tvätt. Torka försiktigt för att undvika friktion mellan hud och handduk, samtidigt som effektiviteten beror på hur och hur länge händerna torkas.

Det mest hygieniska sättet att torka händerna är att använda pappershanddukar för engångsbruk. De är säkra, mjuka, effektiva och sprider inte mikroorganismer till händerna eller närmiljön. Pappershanddukarna ska sedan slängas på ett säkert och ansvarsfullt sätt efter användning.

Flergångshanddukar kan sprida mikroorganismer till händerna och närmiljön och på så vis bidra till ökad smittspridning. Handtorkar kan också sprida mikroorganismer till händerna och upp till 1,5 meter i närmiljön. Dessutom kan den varma luften öka fukten på händerna och på så vis tillväxten av mikroorganismer.

Läs mer om varför papper är det mest hygieniska valet.

ABENA rekommenderar

Inget kan ersätta personlig hygien, men handskar och skyddskläder är nödvändiga hjälpmedel för att skydda dig på din arbetsplats.

 • Använd rätt handskar för alla olika vårdsituationer och byt handskar om de blir smutsiga eller om du lämnar en patients rum.

Läs mer om handskar.

 • Använd godkända skyddskläder för att skydda både patient och vårdgivare. Det är viktigt att ha rätt produkter för varje situation och att du vet hur de används på ett korrekt sätt.

Läs mer om skyddskläder.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Ta hand om dina händer och slipp hudproblem

Personer med arbeten som kräver upprepad handtvätt och desinficering av händerna löper större risk att drabbas av torr och irriterad hud. Utan rätt behandling kan torr hud bli en negativ spiral av klåda, eksem och smärta.

Läs mer

Personlig hygien

Personlig hygien är en stor del i arbetet med att förebygga infektioner och minska smitta inom vården. Men vad är egentligen personlig hygien och hur skapar du rutiner som fungerar i vardagen?

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer