Inkontinens och demens

Det kan vara svårt att navigera bland de särskilda vårdbehoven hos patienter med demens och inkontinens, eftersom problemen kan vara både kognitiva och funktionella. Läs vidare och hitta tips och vägledning gällande inkontinens och demens.

Demens är ett oåterkalleligt kognitivt tillstånd som drabbar miljontals människor över hela världen. Minne och kognitiva färdigheter påverkas av demens, och lämnar så småningom den drabbade personen beroende av daglig vård. Inkontinens, både urin- och avförings-, förekommer ofta hos demenspatienter.

De boende som har demens löper dubbelt så stor risk att ha urininkontinens som sina medboende utan demens, eftersom hjärnskador som orsakas av sjukdomen också påverkar förmågan att kontrollera urinblåsan. Dessutom beror många av inkontinensproblemen vid demens på funktionell inkontinens.

  • 73 % av personer med demens bor hemma
  • 34 % av personer med demens lider av inkontinens dagtid

Orsaker till inkontinens hos demenspatienter

Inkontinens hos demenspatienter kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive vissa mediciner, fysiska eller medicinska tillstånd, stress eller t.ex. att inte kunna känna igen eller hitta till badrummet. Om en person med demens plötsligt börjar uppleva inkontinens, så är det viktigt att det sker samråd med sjukvårdspersonal för att fastställa den möjliga orsaken.

För patienter med demens är förlusten av blåskontroll sannolikt oundviklig med tiden, men flera saker kan göras för att hjälpa demenspatienten att förbli oberoende och upprätthålla en hög livskvalitet så länge som möjligt.

Hälso-/sjukvårdspersonal kan göra en grundlig genomgång av mediciner för att avgöra om mediciner eller kost orsakar inkontinens, eller kanske gör det värre. Sömntabletter och ångestreducerande läkemedel kan få muskler i urinblåsan att slappna av, medan vissa drycker kan fungera urindrivande eller irritera urinblåsan. Dessutom kan medicinska tillstånd som urinvägsinfektioner, prostataproblem eller diabetes förvärra inkontinenssymptom.

Kontrollera slutligen om det finns miljö- eller funktionshinder som bidrar till inkontinens. För patienter med demens kan detta inkludera spärrar eller hinder på väg till badrummen eller kläder som är svåra att ta av. Genom att avlägsna eller begränsa funktionella hinder kan oberoende och livskvalitet upprätthållas under en längre tid.

Särskilda vårdbehov för demenspatienter med inkontinens

Det är svårt och tidskrävande att navigera bland de särskilda vårdbehov som patienter eller boende med demens och inkontinens har. Inkontinensvården tar upp en hel del ansträngning och vårdkapacitet när det gäller övergripande vård för en demenspatient.

Dåligt skött inkontinensvård påverkar den allmänna hälsan och skapar extra arbetsbelastning i form av kläd- och lakanstvätt, rengöring, bad/dusch och omklädning. Alla dessa aktiviteter kan vara stressande för en demenspatient, som, beroende på utvecklingen av sin sjukdom, kan vara antingen generad eller stressad över situationen, eller kanske inte förstår varför de måste badas av en främling.

Om en patient använder inkontinensprodukter kan det vara en stor utmaning att minimera mängden byten av skydd och samtidigt undvika läckage. Det är viktigt att välja rätt inkontinensprodukt och ta tillståndet i beaktande när du väljer.

Patienter med inkontinens löper extra risk att utveckla hudåkommor relaterade till inkontinens, såsom inkontinensassocierad dermatit (IAD) och urinvägsinfektioner. För att undvika dessa, se till att de inte tillbringar tid i våta produkter eller sängkläder, och vidta förebyggande hudvårdsåtgärder för att undvika IAD.

För en god inkontinensvård är det avgörande att utveckla en individuell rutin, som är baserad på kontinensmönstret, progression av demens och demenspatientens allmänna hälsa. För vissa kan ett toalettprogram rekommenderas, med automatiska påminnelser och tidtabeller för att mana till ett toalettbesök eller byte av en inkontinensprodukt.

Hudproblem, inkontinens och demens

Patienter med demens är särskilt benägna att få liggsår och inkontinensassocierade hudsjukdomar. Torr och tunn hud är extra känslig för hudproblem, särskilt när de utsätts för urin eller avföring under en längre tid. Detta ger bakterier och jäst chansen att växa och krypa in under huden. Det är därför det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt huden för att undvika utslag, infektioner och sår.

God hygien och rätt val och användning av inkontinensprodukt är avgörande för att förebygga inkontinensassocierade hudåkommor och upprätthålla en hög livskvalitet. Förstärk rutiner för att vidta förebyggande hudvårdsåtgärder för att undvika IAD.

Inkontinensprodukter och demens

Det kan vara svårt att närma sig ämnet att använda inkontinensprodukter med en person som lider av demens, eftersom det i de flesta fall kräver acceptans av den berörda personen. Om personen fortfarande är klartänkt men inte har accepterat att de lider av inkontinens, så kanske de inte kan övertygas om att använda inkontinenshjälpmedel.

Inkontinensprodukter ska väljas individuellt utifrån den enskilda demenspatientens typ, orsak och behov, och det är viktigt att främja och upprätthålla självständighet så länge som möjligt för att främja oberoende och acceptans.

Var medveten om att patienter med demens kan försöka avlägsna inkontinensprodukten – för dessa personer kan en tätt passande skydd med fixeringsbyxor vara ett bra alternativ. För de patienter som vill behålla självständigheten kan diskreta allt-i-ett-byxor vara ett bra val.

Komplettera inkontinensprodukter med bäddskydd och hudvårdsprodukter efter behov.

Demensvänliga badrum – inkontinensråd

Personer med demens kan ha svårt att komma ihåg var toaletten är, så en bild av en toalett på toalettdörrarna kan vara till hjälp. Bilder är bättre och lättare att komma ihåg än ord, men en kombination av båda, inklusive användning av starka färger, kan vara ett bra alternativ.

Undvik eventuella hinder som gör det svårt att hitta, se eller nå toaletten i tid. Detta kan innefatta att höja upp toaletten eller installera ledstänger. Se till att badrummet är väl upplyst, eller använd rörelseljussensorer. Undvik speglar eller kontrollera deras placering. En person med demens kan missta sin egen reflektion för en annan person och undvika att gå på toaletten eftersom de tror att det är ockuperat av en annan person, eller så kan de bli rädda av sin egen reflektion.

Välj dessutom en grällt färgad toalettsits i en kontrastfärg till badrummet, så att patienten lätt kan identifiera själva toaletten.

Sätt inte nödvändigtvis låsen ur funktion, eftersom du vill se till att patienten har möjlighet till avskildhet och integritet, men se till att vårdpersonal kan få tillgång till toaletten om det behövs, för att undvika att personen blir inlåst.

Allmänna tips för att ta hand om demenspatienter med inkontinens

  1. När du hjälper demenspatienter med inkontinens, var alltid medveten om att upprätthålla värdighet, integritet och oberoende.
  2. Det första steget vid alla typer av inkontinens, inklusive demenspatienter, bör vara att fastställa och diagnostisera typ och grad av inkontinens. Detta kommer hjälpa till att avgöra hur man ska hantera inkontinens framöver.
  3. En del av bedömningen kan omfatta att föra en dryckes- och urinmätningsdagbok som inkluderar att hålla reda på vätskeintag. Detta kan hjälpa sjukvårdspersonal att avgöra om förändringar bör göras för vätskeintag och införa ett toalettschema om det behövs.
  4. Förutom att ha ett individuellt toalettschema, kan vårdtagare lära sig att leta efter tecken på att patienten behöver eller letar efter en toalett. De kan verka oroliga eller krångla med kläder eller ha ett förändrat ansiktsuttryck. Var noga med att dokumentera dessa tecken, så att annan vårdpersonal vet att detta kan innebära att de letar efter en toalett.
  5. Bidra till att upprätthålla patientens oberoende och värdighet genom att se till att de bär lämpliga kläder, till exempel undvika knappar eller komplicerade dragkedjor eller klämmor. Vid behov kan kläder anpassas.
  6. Om det krävs en inkontinensprodukt, se till att produkten är så liten som möjligt men så stor som nödvändigt. En liten produkt är långt mer bekväm och kan vara mycket absorberande; en produkt inte behöver vara stor för att vara absorberande.
Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Läs mer

Hudproblem och inkontinens

Inkontinens är besvärande nog i sig, men alla personer med inkontinens riskerar dessutom att utveckla hudproblem som inkontinensassocierad dermatit (IAD).

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer

Att förebygga urinlukt på vårdboenden och äldreboenden

Lukten av urin kan vara en oönskad bieffekt i de hem eller vårdboenden där inkontinens är en faktor. Att förebygga lukt är viktigt för både boendes och vårdpersonals livskvalitet. Ta reda på vad som orsakar urinlukt och hur bra inkontinensvård kan bidra till att förhindra oönskad lukt. 

Läs mer