Gör inkontinensvården enklare

På vårdboendet Solvang i Danmark har arbetet kring inkontinensvård avlastats avsevärt. Den intelligenta inkontinensprodukten ABENA Nova har lett till färre lyft, färre manuella kontroller och färre använda produkter.

Vårdgivaren Carina Hille, som är ledare för ABENA Nova-projektet på boendet, delar med sig av sina erfarenheter med ABENA Nova.

Förbättrad arbetsmiljö

”Vi har sett stora fördelar med att använda ABENA Nova, särskilt för våra rörelsehindrade boende. Det är fysiskt ansträngande att kontrollera och byta inkontinensprodukt på en person som inte själv kan hjälpa till i processen. De många lyften i samband med detta tar energi både från vårdpersonal och de boende. Med ABENA Nova har vi kunnat minska det dagliga antalet lyft eftersom inkontinensprodukten bara byts ut när det faktiskt behövs”, säger Carina Hille.

”ABENA Nova har också avlastat arbetsprocessen med de boende som inte klarar av att kommunicera med vårdgivare när deras inkontinensprodukt behöver bytas. Tidigare var vi tvungna att vi byta och kontrollera inkontinensprodukten hos dessa boende oftare för att vara på den säkra sidan. Med ABENA Nova behöver vi inte oroa oss över att någon ska sitta med en våt produkt, eftersom informationen är lättillgänglig för oss”, säger Carina Hille.

Kombinerat har minskningen av manuella kontroller och byten sparat personalen både tid och fysisk belastning utan att kompromissa vårdens kvalitet – snarare tvärtom!

”Med ABENA Nova har vi kunnat minska det dagliga antalet lyft eftersom inkontinensprodukten bara byts ut när det faktiskt behövs”
– Carina Hille, vårdgivare, vårdboendet Solvang

Enklare planering

”Med ABENA Nova är det också enklare att få en överblick över när en boendes inkontinensprodukt senast har bytts, hur många gånger under dagen den bytts och hur mycket eller lite de har urinerat. Detta möjliggör ett bra arbetsflöde i kontinensvården, eftersom alla hålls uppdaterade”, förklarar Carina Hille.