Handhygien – tvätt och desinficering

Noggrann och regelbunden handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Desinficera händerna

Handdesinficering ska utföras när händerna är rena och torra, medan handtvätt görs när händerna är synligt smutsiga eller blöta. Vanlig handtvätt med tvål och vatten tar bort smuts, men dödar inte mikroorganismer. Därför bör du desinficera händerna även efter handtvätt.

Inom vårdsektorn är en tydlig hygienrutin en väsentlig del i arbetet med att förebygga infektioner. I den här artikeln får du tips om hur du upprätthåller en hög hygienstandard, med allt ifrån handtvätt och desinficering till att ta hand om torra händer och naglar.

Handtvätt

Handtvätt utförs när händerna är synligt eller kännbart smutsiga eller kladdiga. Även efter användning av handskar bör du tvätta händerna med tvål och vatten.

Det är viktigt att hålla huden frisk och följsam för att förebygga utslag och hudirritation. Det bästa sättet är att undvika överdriven handtvätt med tvål och vatten då det ökar risken för uttorkade händer och dermatit.

En lösning är att använda alkohol-baserade desinficeringsmedel som ett komplement och bara tvätta händerna när de är synligt smutsiga. Lotioner och återfuktande krämer med mycket lipider eller receptbelagda salvor kan hjälpa till att behandla dermatit orsakad av överdriven handtvätt.

Så här går du till väga för en korrekt handdesinficering:

 1. Skölj händerna under rent, rinnande vatten för att ta bort synlig smuts.
 2. Använd tillräckligt med tvål för hela händerna och handlederna. Risken för hudirritation minskar om tvålen appliceras på redan fuktiga händer.
 3. Gnugga händer och handleder noggrant i 15 sekunder.
 4. Kom ihåg att gnida runt båda tummarna, gnugga naglarna och tvätta runt varje finger.
 5. Skölj händerna noggrant.
 6. Torka händerna ordentligt med en pappershandduk. Stäng av vattenkranen med samma papper för att undvika att smutsa ner händerna igen.

Vattentemperaturen påverkar tvålens inverkan på huden. Ju varmare vatten, desto större avfettningseffekt. Hett vatten kan dock skada huden och har inte någon annan påverkan på rengöringseffekten, så var försiktig. Handtvättens kvalitet beror snarare på att du använder rätt metod.

Tips

 • Att tvätta händerna med tvål och vatten tar bort smuts, men dödar inte mikroorganismer. Inom vårdsektorn ska handtvätt alltid utföras innan desinficering om händerna är smutsiga, har varit blöta eller i kontakt med en patient.
 • Genom att använda ett desinficeringsmedel som innehåller glycerol, som hjälper till att skydda huden, kan du bibehålla hudens naturliga barriär.

Handdesinficering - när händerna är rena och torra

Händerna ska vara torra när du applicerar ett alkoholbaserat desinficeringsmedel eftersom desinficeringsmedlet minskar hudens naturliga skydd. Om hudens motståndskraft och smidighet skadas och huden blir torr och fnasig kan skadliga mikroorganismer lättare få fäste i huden. 

 1. Applicera desinficeringsmedlet på rena och torra händer, inklusive handleder och i vissa fall underarmar.
 2. Mängden som används ska hålla händerna fuktiga i cirka 30 sekunder. Använd minst 3 ml varje gång.
 3. Se till att gnugga hela händerna och handlederna noggrant. Lägg extra fokus på de kritiska områdena som basen vid varje finger, naglar och handflator.
 4. Fortsätt att gnugga händerna tills de är helt torra.

För handdesinficering, en alkoholbaserad produkt som innehåller glycerol, används etanol och isopropyl. Till flytande handdesinficering rekommenderas en etanolhalt på 70-85% medan desinficering i geléform bör innehålla 80-85% etanol.

ABENA rekommenderar

Inget kan ersätta ordentlig personlig hygien, men handskar och skyddsutrustning är viktiga delar för att skydda dig själv på arbetsplatsen.

 • Använd rätt handskar för varje vårdsituation och byt handskar mellan varje patient.
 • Använd godkänd skyddsutrustning för att skydda både patient och vårdgivare. Säkerställ att du har rätt produkter och att du använder dem korrekt. 
Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer

Skyddskläder

Sätt nya standarder för hygien och kvalitet med vårt kompletta sortiment av skyddskläder.

Läs mer

Pappershanddukar är mer hygieniska än handtorkar 

För att undvika korskontaminering är det viktigt att tillämpa god handhygien genom att tvätta och torka händerna noggrant. På offentliga toaletter är det vanligt att använda ett elektriskt handtorksystem, men studier visar att sådana handtorkar sprider bakterier mycket mer än traditionella pappershanddukar.

Läs mer