Fakta om handskar och allergier

Allergier kan orsakas av upprepad exponering för samma ämne. Detta gäller även handskar. Kom ihåg att hudirritationer även kan orsakas av flera andra faktorer än användning av handskar. 

1% av befolkningen har latexallergi

Problemet med latexallergi debatteras flitigt. Detta har resulterat i en överdriven rädsla för latexhandskar. I själva verket påverkas uppskattningsvis endast 1 procent av befolkningen av latexallergi.

Latexallergi ger sig inte till känna genom lokala hudutslag utan snarare genom symptom som nysningar, rinnande näsa, allmänt obehag, värmevallningar, kliande hudåkomma etc. Svårighetsgraden av latexallergi varierar och i värsta kan det leda till anafylaktisk chock, vilket är potentiellt dödligt. Detta sker dock sällan.

Personer som redan har någon form av allergi (astma, hösnuva) är automatiskt i riskzonen. Personer som är allergiska mot följande livsmedel riskerar också att vara intoleranta mot latexhandskar: nötter, avokado, kiwi, passionsfrukter, bananer, tomater, potatis, stjärnfrukt, kokosnötter, papaya, persikor, ananas, meloner, fikon, jordnötter och currypulver.

Upprepad exponering kan orsaka latexallergi

Personer som använder handskar med puder utsätts för luftburna latexproteiner eftersom de binder till pudret och nivån av latexproteiner är mycket högre i en puderhandske än en puderfri handske. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av puderhandskar, utan snarare puderfria latex- eller nitrilhandskar för frekventa användare av engångshandskar.

Kontaktallergi

Produktionen av handskar är komplicerad och kräver användning av olika kemikalier. Innehållet av kemikalier i slutprodukten reduceras till ett minimum när handskarna passerar ett antal sköljningsprocesser.

ABENA-handskar tillverkas uteslutande av leverantörer som implementerar korrekta sköljprocedurer i produktionsprocessen. Spår av kemiska ämnen i de färdiga handskarna är oundvikliga och även om dessa inte är allergiframkallande i sig, kan upprepad exponering för samma ämne orsaka allergi. Hudirritationer och allergi orsakad av dessa kemikalier kallas kontaktallergi och bör inte förväxlas med latexallergi. De nämnda kemikalierna kallas också acceleratorer eller gummikemikalier.

Kontaktallergin uppstår där det finns kontakt med handsken.
Kontakta oss för mer information

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Handskar - lagstiftning

Känner du dig osäker på vilken CE-märkning och klassificering som krävs för din verksamhet?

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer