Personlig hygien

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. Personlig hygien är avgörande för att undvika vårdrelaterade infektioner. Låt ABENA hjälpa dig med råd om personlig hygien.

Personlig hygien

Personlig hygien är en stor del i arbetet med att förebygga infektioner och minska smitta inom vården. Men vad är egentligen personlig hygien och hur skapar du rutiner som fungerar i vardagen?

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Ta hand om dina händer och slipp hudproblem

Personer med arbeten som kräver upprepad handtvätt och desinficering av händerna löper större risk att drabbas av torr och irriterad hud. Utan rätt behandling kan torr hud bli en negativ spiral av klåda, eksem och smärta.

Läs mer

Tvätta utan vatten

Produkterna i ABENAs gröna serie är ett bra alternativ till vanlig tvätt med tvål och vatten eftersom de inte behöver sköljas av. De gör det enkelt att upprätthålla en hög hygienstandard och är perfekta för sängliggande patienter samt personer med tunn och känslig hud.

Läs mer

Specialkrämer och salvor

Vår gråa serie innehåller särskilda hudvårdsprodukter där de flesta produkterna har specifika hudskyddande ingredienser, som är lämpliga för sängliggande patienter eller personer med känslig hud. Produkterna är dermatologiskt testade, pH-justerade och lämpar sig för såväl normal som torr hud.

Läs mer

Handhygien – tvätt och desinficering

Noggrann och regelbunden handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Pappershanddukar är mer hygieniska än handtorkar 

För att undvika korskontaminering är det viktigt att tillämpa god handhygien genom att tvätta och torka händerna noggrant. På offentliga toaletter är det vanligt att använda ett elektriskt handtorksystem, men studier visar att sådana handtorkar sprider bakterier mycket mer än traditionella pappershanddukar.

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer

Fakta om handskar och allergier

Allergier kan orsakas av upprepad exponering för samma ämne. Detta gäller även handskar. Kom ihåg att hudirritationer även kan orsakas av flera andra faktorer än användning av handskar. 

Läs mer