Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Den vanligaste orsaken till inkontinens är försvagning av eller skada på bäckenbottenmuskulaturen. Inkontinens kan också orsakas av underliggande neurologiska sjukdomar, prostataproblem och mer praktiska problem som sämre tillgänglighet till toaletten – till exempel vid blindhet eller en fysisk funktionsvariation.

Något de olika typerna av inkontinens har gemensamt är att det i de flesta fall kan göras något åt det. Att konsultera en läkare eller sjukvårdspersonal i tid är mycket viktigt.

ABENA erbjuder ett brett utbud av inkontinensprodukter för god inkontinensvård och förbättrad livskvalitet hos de människor som lider av inkontinens

Våra inkontinensskydd täcker allt från inkontinensskydd i många storlekar och former till produkter inom bäddskydd som absorberande underlägg och skyddslakan. Vi har också specialiserade produkter som skydd för avföringsinkontinens, könsspecifika produkter särskilt utformade för den manliga respektive kvinnliga anatomin samt juniorprodukter.

Varje typ av inkontinens kan leda till olika grader av läckage, vilket gör det viktigt att hitta rätt inkontinensprodukt för ditt individuella behov.

Hur du väljer rätt inkontinensskydd.

Ansträngnings-inkontinens

Inkontinens som inträffar vid fysisk ansträngning kallas för ansträngnings- eller stressinkontinens, och beror oftast på försvagad bäckenbottenmuskulatur. Det är den vanligaste typen av inkontinens och drabbar framför allt kvinnor.
Mer om ansträngningsinkontinens

Graviditets-inkontinens

Graviditet är en vanlig orsak till inkontinens hos kvinnor. Hormonella förändringar och den gravida magen i sig kan resultera i att bäckenbottenmuskulaturen sätter extra tryck på blåsan.
Mer om graviditetsinkontinens

Trängnings-inkontinens

Trängningsinkontinens är en typ av inkontinens där ett plötsligt och starkt behov av att kissa uppstår, vilket kan leda till ofrivilligt urinläckage. Ibland orsakas trängningsinkontinens av skada på nervsystemet, andra gånger av faktorer som stress, medicinering eller överdriven alkoholkonsumtion.
Mer om trängningsinkontinens

Överrinnings- eller droppinkontinens

Vid överrinningsinkontinens kan personen i fråga inte tömma urinblåsan helt. Överrinningsinkontinens beror ofta på skadade nerver och muskler runt urinblåsan, och kallas även droppinkontinens.
Mer om överrinningsinkontinens

Funktionell inkontinens

Vid funktionell inkontinens fungerar själva urinblåsan bra, men på grund av ett psykiskt eller fysiskt tillstånd blir det svårt att nå toaletten i tid på egen hand. Funktionell inkontinens förekommer ofta hos personer med ögonproblem och hos patienter som är sängliggande.
Mer om funktionell inkontinens

Överaktiv blåsa

Begreppen överaktiv blåsa eller irriterad blåsa täcker en rad urinvägsbesvär som har en brådskande och ofta förekommande känsla av kissnödighet gemensamt.
Mer om överaktiv blåsa

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens är ofrivilligt läckage av avföring och/eller gas. Den vanligaste orsaken till avföringsinkontinens är skada eller försvagning av analsfinktermuskeln, som till exempel kan bero på komplikationer från kirurgi, förlossning eller medfödd sjukdom.
Mer om avföringsinkontinens