Överaktiv blåsa

Orsaker och lösningar för en överaktiv blåsa. Vanligtvis tömmer friska vuxna sin urinblåsa 6-10 gånger om dagen.

När du börjar gå oftare kan det vara ett tecken på en överaktiv, känslig eller som det också kallas, irriterad blåsa. En överaktiv blåsa kan ha olika orsaker, men som tur är finns det också ett antal sätt att behandla och hitta lösningar på problemet.

Begreppen överaktiv, känslig eller irriterad blåsa täcker en rad urinvägsbesvär som har en brådskande och frekvent förekommande känsla av kissnödighet gemensamt. Ibland har personer med överaktiv blåsa också trängningsinkontinens.

En känslig eller överaktiv blåsa kan förekomma hos både män och kvinnor, men diagnostiseras oftare hos äldre människor. Vissa uppskattningar visar att så många som 30 - 40 procent av människor lever med en överaktiv blåsa, men det är svårt att få fram de verkliga siffrorna, eftersom många människor med en överaktiv blåsa lever med det i tystnad utan att be om hjälp.

Vad orsakar en överaktiv blåsa?

Begreppen överaktiv eller känslig blåsa täcker en rad urinvägssymptom och kan ha många orsaker. Därför är det viktigt att konsultera en läkare eller sjukvårdspersonal för vägledning.

I allmänhet beror en överaktiv blåsa på onödvändiga sammandragningar av urinblåsan, vilket gör att blåsan känns full även med bara en liten mängd urin. Dessa sammandragningar gör att personen känner ett brådskande behov av att kissa/urinera.

Den överaktiva muskeln kan orsakas av överdriven alkoholkonsumtion, rökning, ohälsosamma mat- och dryckesvanor. Vissa livsmedel eller drycker kan irritera blåsan, så även andra irriterande ämnen som till exempel blåsstenar. Dessutom kan livsstilsfaktorer, förstoppning, sjukdom, diabetes, hjärn- och nervsjukdomar, ålder och många andra faktorer påverka den överaktiva blåsan.

Överaktiv blåsa hos män

En överaktiv blåsa hos män kan ibland orsakas av ett hinder i urinvägarna, såsom en förstorad prostata. Hos män växer prostatan med åldern, vilket leder till att detta problem är vanligare bland äldre män. På grund av att urinröret stängs av/blockeras av den förstorade prostatan, fylls urinblåsan upp utan att urinering är möjlig, vilket leder till att trycket så småningom blir så högt att kisset ”rinner över” med urinläckage som följd.

Läs mer om inkontinens och män.

Överaktiv blåsa hos kvinnor 

Hos kvinnor förekommer överaktiv blåsa ofta under graviditeten och efter klimakteriet. Under graviditeten behöver kvinnor besöka toaletten oftare på grund av både det minskade utrymmet för blåsan och det ökade trycket på blåsan. Vissa kvinnor upplever också kontrollförlust över urinblåsan under graviditeten på grund av hormonella obalanser.

Under klimakteriet kan minskad östrogenproduktion leda till försvagad slemhinna i urinblåsan och urinröret, vilket leder till överaktiv blåsa.

Läs mer om inkontinens och kvinnor.

Stress och den överaktiva blåsan

Stress påverkar många människor och påverkar många olika aspekter av hälsan, inklusive blåsan. Stress kan också leda till onödvändiga sammandragningar av blåsan, även när blåsan inte är helt full. Detta kan leda till förlust av kontroll över blåsan.

En känslig och överaktiv urinblåsa orsakad av stress bör inte förväxlas med stressinkontinens (även kallat ansträngningsinkontinens), som istället innebär förlorad kontroll över blåsan på grund av skada på eller försvagning av bäckenbottenmuskulaturen. Tillräcklig motion, andningsövningar och avslappning kan minska stressnivåerna och därmed förhindra en överaktiv blåsa.

Hjälp mot överaktiv blåsa

Beroende på orsak finns det många olika lösningar som hjälper mot överaktiv eller känslig blåsa. Att boka tid med läkare eller sjukvårdspersonal är ett viktigt första steg för att hitta en lösning eller lindra symptomen från den överaktiva blåsa.

Att föra en daglig urineringsdagbok är ofta det första steget som ordineras av läkaren. I dagboken noteras hur ofta och hur mycket en person kissar, och hur mycket och vid vilka tider på dygnet personen dricker vätska. Denna information kommer att hjälpa allmänläkaren, fysioterapeut för bäckenbotten eller andra involverade specialister att fastställa orsakerna till blåsproblemen.

I tillägg kan blåsträning rekommenderas. Under blåsträningen skjuts toalettbesöken gradvist upp tills personen har minskat sina dagliga toalettbesök till 8-10 gånger per dag. Genom att använda avslappningsövningar och andra distraktioner är det möjligt att undertrycka kissnödigheten och minska toalettbesöken.

Om inga förbättringar ses efter tre månaders träning av urinblåsan, kan det vara möjligt att förskriva medicin för att hjälpa urinblåsans muskler att slappna av. Vissa typer av läkemedel kan dock ha obehagliga biverkningar – medicinering bör därför alltid övervägas endast i samråd med läkare.

Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Allt om inkontinens

Inkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin eller avföring. Det kan drabba vem som helst och ha olika orsaker. Det är inte en sjukdom, utan ett symptom.

Läs mer

Kvinnor och inkontinens

Det uppskattas att dubbelt så många kvinnor som män lever med urininkontinens. Graviditet, förlossning och klimakteriet ökar risken för urininkontinens.

Läs mer

Inkontinens och män

Inkontinens hos män är vanligare än många tror. Vanligtvis beror inkontinens hos män på prostataproblem, men lyckligtvis finns det många behandlingsalternativ för män med inkontinens.

Läs mer

Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens

Ansträngningsinkontinens – eller stressinkontinens – är den vanligaste formen av inkontinens, som drabbar cirka 1 av 5 kvinnor över 40 år. Ansträngningsinkontinens uppstår i allmänhet under fysisk ansträngning som löpning, hopp, tunga lyft och hosta, vilket är anledningen till att det ofta kallas just ansträngningsinkontinens.

Läs mer