Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

En läkare eller specialist kan undersöka orsak och typ av inkontinens. Hen kan också avgöra om problemet är permanent eller tillfälligt, vilka behandlingar som kan lösa eller minska problemet och rekommendera optimala inkontinensskydd för varje enskild situation. 

Typer av inkontinens 

Det finns flera olika typer av inkontinens och orsaker till inkontinens. Förutom urininkontinens kan vissa personer drabbas av avföringsinkontinens, även kallat fekal inkontinens, som innebär oavsiktligt läckage av lös och/eller fast avföring. 

Det finns speciella produkter tillgängliga för olika typer av inkontinens, inklusive avföringsinkontinens. Produkter för avföringsinkontinens har till exempel höga stående barriärkanter och extra starka resårband för att hålla avföringen i skyddet och förhindra läckage. 

Att identifiera och förstå typ och orsak till inkontinens gör det lättare att välja rätt inkontinensskydd (läkare eller specialist kan hjälpa till med bedömning av typ och orsak). 

Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens är den vanligaste typen av ofrivilligt urinläckage som oftast beror på försvagade bäckenbottenmuskler och drabbar framför allt kvinnor. Ansträngningsinkontinens kan inträffa vid fysisk ansträngning som hopp och tunga lyft, eller vid hosta, nysning och skratt. 

Trängningsinkontinens är en typ av inkontinens där ett plötsligt och starkt behov av kissa uppstår, där du får svårt att hålla dig. Trängningsinkontinens orsakas ibland av neurologisk sjukdom, andra orsaker kan vara stress, medicinering och överdriven alkoholkonsumtion. Drabbar både män och kvinnor. 

Överrinningsinkontinens eller droppinkontinens är när en person inte kan tömma blåsan helt. Det kan bero på skadade nerver och muskler runt urinblåsan. För män är orsaken ofta en förstorad prostata.

Reflexinkontinens är ett samlande begrepp för inkontinens orsakad av neurologiska störningar som hjärnblödning eller Parkinsons sjukdom, som innebär att hjärnan inte kan kontrollera urinblåsans muskler korrekt. Vid reflexinkontinens sker ofrivilligt urinläckage utan att personen känner sig kissnödig. 

Funktionell inkontinens är en form av inkontinens där blåsan fungerar bra, men på grund av en psykisk eller fysisk sjukdom kan en person inte gå på toaletten i tid på egen hand. 

Graviditetsinkontinens är egentligen inte en form av inkontinens i sig, men trängningsinkontinens är relativt vanligt bland gravida.

Det är därför denna typ också kan kallas för graviditetsinkontinens. Bäckenbottenmusklerna försvagas på grund av hormonella förändringar och viktökning. 

Avförings- eller fekalinkontinens är en oförmåga att hålla tillbaka gas och/eller avföring. Den vanligaste orsaken till avföringsinkontinens är skador på eller försvagning av analsfinktermuskeln, som i sin tur kan bero på flera olika orsaker som förlossningsskador, sexuella övergrepp eller kirurgiska komplikationer. Dubbel inkontinens är ofrivilligt läckage av både urin och avföring. De flesta människor med avföringsinkontinens lider även av urinläckage. 

Olika produkter – olika absorptionsnivåer 

Mängden eller graden av ofrivilligt urinläckage är en viktig faktor när rätt inkontinensskydd ska väljas. Vid lätt inkontinens är kroppsformade skydd vanligtvis tillräckligt, medan det för medel till tung inkontinens är mer lämpligt med allt-i-ett-skydd eller engångsbyxor. Det är dessutom viktigt att överväga lämplig absorptionsnivå för ett skydd. Absorption är den mängd urin som inkontinensskyddet kan absorbera och behålla utan att läcka. 

På ABENA använder vi ett märkningssystem som kallas ”droppsystem”. Droppsystemet fungerar som en guide till att hitta rätt absorptionsnivå och därmed välja rätt skydd för individuella behov. Leta efter de färgade droppsymbolerna på produktförpackningen för att hitta absorptionsnivån. Absorptionsförmågan varierar från 75 ml (lättaste produkten) till 4000 ml (tyngsta produkten). 

(En produkts maximala absorptionsförmåga fastställs genom testet Rothwell (ISO11498-1)). 

Produktöversikt

Hitta rätt produktstorlek 

Det har stor betydelse att hitta rätt storlek på inkontinensskyddet. Välj alltid ett skydd som är så litet som möjligt, men så stort som nöden kräver. Det är viktigt att komma ihåg att ett skydds absorptionsnivå inte har något att göra med den faktiska storleken på inkontinensskyddet. Detta kan låta motsägelsefullt, men ett för stort skydd ökar faktiskt risken för läckage, medan ett skydd som är för litet eller illasittande kommer att kännas obekvämt. 

Den bästa sättet att hitta rätt storlek och passform är att mäta höftens omkrets. Mät runt den bredaste delen av höften, cirka 10 centimeter under naveln.

ABENA har inkontinensskydd i storlekarna XS till XXL, och det finns även ett speciellt produktsortiment för personer med höftstorlekar upp till 254 centimeter. 

Mobilitet och livsstil påverkar produktvalet 

Mobilitet och livsstil är viktiga faktorer att tänka på när du väljer inkontinensskydd. Inkontinens är vanligt förekommande på institutioner och vårdhem, där uppskattningar visar att mer än 25 procent av boende på vårdhem är inkontinenta. Eftersom de boende ofta är äldre, funktionsvarierade eller sängliggande är de ofta i behov av hjälp för att byta sitt inkontinensskydd. Det underlättar då för vårdpersonalen om man använder ett inkontinensskydd med självhäftande remsor. 

För användare med en aktiv livsstil kan engångsbyxor och kroppsformade skydd vara ett bättre val, eftersom de är lättare att byta på egen hand. Engångsbyxor är ofta ett bra val för dementa användare också, eftersom de påminner om underkläder som dras upp och ned. 

Huden och inkontinens

Huden är mycket känslig för fukt och urin. Användare med inkontinens löper därför en ökad risk för hudproblem, såsom IAD (inkontinensassocierad dermatit). För att skydda och ta hand om huden hjälper det att använda speciella hudvårdsprodukter. Dessutom är det viktigt att välja inkontinensskydd som snabbt absorberar urinen och håller ytan närmast huden torr. 

Passforms- och fixeringsguider 

För att hålla inkontinensskydd på plats bättre är det möjligt att använda specialdesignade fixeringsbyxor som ser ut som vanliga underkläder. Fixeringsbyxor har en bredare gren än vanliga underkläder, vilket innebär att skydden passar bättre mot kroppen och därigenom minskar risken för läckage. 

Det är dessutom mycket viktigt att följa fixeringsguiderna noggrant för de enskilda produkterna. Fixeringsguiderna från ABENA finns tillgängliga både på papper och i praktiska videos.
Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Vad är funktionell inkontinens

Funktionell inkontinens är en form av ofrivilligt urinläckage där urinblåsan fungerar normalt, men fysiska, psykologiska eller miljömässiga begränsningar innebär att personen inte kan hinna till toaletten i tid.

Läs mer

Kvinnor och inkontinens

Det uppskattas att dubbelt så många kvinnor som män lever med urininkontinens. Graviditet, förlossning och klimakteriet ökar risken för urininkontinens.

Läs mer

Inkontinens och män

Inkontinens hos män är vanligare än många tror. Vanligtvis beror inkontinens hos män på prostataproblem, men lyckligtvis finns det många behandlingsalternativ för män med inkontinens.

Läs mer

Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens

Ansträngningsinkontinens – eller stressinkontinens – är den vanligaste formen av inkontinens, som drabbar cirka 1 av 5 kvinnor över 40 år. Ansträngningsinkontinens uppstår i allmänhet under fysisk ansträngning som löpning, hopp, tunga lyft och hosta, vilket är anledningen till att det ofta kallas just ansträngningsinkontinens.

Läs mer