Avföringsinkontinens

Inkontinens är i allmänhet förknippat med förlust av kontroll över urinblåsan, men inkontinens kan också innebära läckage av avföring. Medan avföringsinkontinens är vanligare bland äldre, kan även vuxna och barn drabbas av det.

Avföringsinkontinens är en oförmåga att kontrollera tarmrörelser, vilket orsakar inkontinens eller läckage av avföring och/eller gas. Många som drabbas av avföringsinkontinens drabbas även av urinläckage, även känt som dubbel inkontinens. Exakt statistik över avföringsinkontinens och dubbel inkontinens är svårt att ta fram. Detta beror främst på tabun kring inkontinens och avföringsinkontinens i synnerhet.

Vad orsakar avföringsinkontinens?

Avföringsinkontinens uppstår när sfinktermuskeln inte längre kan hålla tätt och läckage av avföring, vätska och/eller gas uppstår. Den vanligaste orsaken till avföringsinkontinens är skada eller försvagning av analsfinktermuskeln. Dessutom kan skador på nerverna som styr analsfinktermuskeln och bäckenbotten leda till att du inte känner när du har behov för att gå på toaletten. Dessa skador kan orsakas av kirurgi, förlossning eller medfödd sjukdom. Avföringsinkontinens kan också orsakas av förstoppning, hemorrojder eller ändtarmsframfall. Personer över 65 år, med demens eller med vissa sjukdomar såsom nervskador, diabetes och multipel skleros (MS) har en ökad risk att utveckla avföringsinkontinens.

Det finns dock många tillgängliga behandlingar för att förbättra avföringsinkontinens och höja livskvalitet, så det är viktigt att söka hjälp från vården i tid.

Avföringsinkontinens hos barn

Även barn kan drabbas av avföringsinkontinens, trots att det oftare förekommer hos äldre människor. Det är särskilt barn och (unga) vuxna med fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer som drabbas av avföringsinkontinens på grund av en sfinktermuskel som inte fungerar lika väl. Barn med en icke medfödd hjärnsjukdom som Parkinsons sjukdom eller hjärnskada på grund av en olycka kan även de kämpa med avföringsinkontinens eller dubbel inkontinens.

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och Crohns sjukdom

Förutom hos personer med funktionsvariationer och hos äldre, förekommer avföringsinkontinens även hos personer med tarmsjukdomar. IBS, som översatt betyder ungefär överkänslig tarm, är en sjukdom utan en specifik orsak till tarmproblem, gaser och diarré. Några av dem med IBS drabbas även av avföringsinkontinens.

Crohns sjukdom ger ibland förlust av tarmkontroll och är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba alla delar av mag- och tarmkanalen.

Obstipation och överrinningsdiarré

Avföringsinkontinens kan också bero på obstipation, som är en allvarlig form av förstoppning där den drabbade har svårt att tömma tarmen ordentligt. På lång sikt leder obstipation till hård avföring och förstoppning i tarmarna. Ibland kan då mycket lös, flytande avföring passera igenom. Eftersom lös avföring är svårare att kontrollera uppstår förlust av tarmkontroll.

Denna typ av avföringsinkontinens kallas också för överrinningsdiarré eller paradoxal diarré.

Behandlingar mot avföringsinkontinens

Beroende på orsaken till avföringsinkontinens finns det flera olika behandlingar. Det rekommenderas alltid att konsultera en läkare eller specialist som kan ordinera livsstilsförändringar, inkontinensprodukter, medicinering, kirurgi av sfinktermuskeln eller, i svåra fall, stomioperation.

Tips för behandling av avföringsinkontinens

  1. Precis som vid ofrivilligt urinläckage kan avföringsinkontinens också minskas eller helt försvinna med bäckenbottenövningar och sjukgymnastik. En fysioterapeut för bäckenbotten kan ge råd.
  2. Om orsaken är obstipation kan livsstilsförändringar ge symptomlindring. Att äta kostfibrer (spannmål, grönsaker och frukt) och minst 1,5 - 2 liter vätska per dag kan göra stor skillnad. Dessutom kan tillräckligt med motion och tillräckligt med tid för toalettbesök ge ett snabbt resultat.
  3. Om förändrade livsstilsvanor inte ger något resultat kan medicinsk behandling vara en lösning. En läkare kan ordinera laxermedel mot obstipation. Ibland är det möjligt att återställa en skadad sfinktermuskel genom att reparera den med syntetmaterial eller skapa en ny sfinktermuskel med dynamisk gracilis-neosfinkter.
  4. I vissa fall är det inte möjligt att behandla avföringsinkontinens med kirurgi eller medicinering. Att samla avföringen i en stomi kan då vara det föredragna alternativet.

Inkontinensprodukter för avföringsinkontinens

Det finns produkter speciellt utformade för avförings- eller dubbel inkontinens, till exempel det anatomiskt formade skyddet Abri-San Premium Special från ABENA. Stående läckagebarriärer med inbyggda fickor ger extra skydd mot läckage.

Dessutom förhindrar inkontinensprodukterna oönskad lukt.

En läkare kan förutom inkontinensprodukter ibland också rekommendera användning av anal tampong. Anala tamponger är endast lämpliga för personer som ofta har ofrivillig tömning av tarmen under dagen och inte för överrinningsdiarré.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Allt om inkontinens

Inkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin eller avföring. Det kan drabba vem som helst och ha olika orsaker. Det är inte en sjukdom, utan ett symptom.

Läs mer

Hudproblem och inkontinens

Inkontinens är besvärande nog i sig, men alla personer med inkontinens riskerar dessutom att utveckla hudproblem som inkontinensassocierad dermatit (IAD).

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer

Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Läs mer