Barn och inkontinens

De flesta barn har blivit torra dagtid vid fyra-fem års ålder, men för vissa barn är det svårare att få kontroll över urinblåsan. Vanligtvis är orsakerna till att barn kissar på sig dagtid som tur är harmlösa.

Att barn kissar på sig dagtid är ett vanligt problem. Cirka 3-4 procent av barnen mellan 3 och 12 år upplever regelbundet urinläckage dagtid.

De flesta barn visar när de är redo för potträning. Det här kan de till exempel visa genom att riva eller dra i blöjan när den är våt eller genom att stå i ett hörn medan de kissar och sen säga till när de är klara. Hos de flesta barn börjar det här ske runt två till tre års ålder.

Men det kan vara så att en del barn inte är redo och inte tycker att en blöt blöja eller blöta byxor är ett problem. De kan glömma att gå på toaletten medan de leker och därigenom kissa på sig.

Anledningar till urininkontinens dagtid

Att kissa på sig i de yngre åren är ganska vanligt, men blir ett problem i takt med att barnet blir äldre – för både barn och föräldrar. Barnet kan komma att mobbas i skolan eller under sportaktiviteter med andra barn, som kan leda till minskad prestation i skolan och även påverka självkänslan.

Det kan finnas olika skäl till urininkontinens dagtid hos barn. En del barn är kanske inte tillräckligt medvetna om signalerna från urinblåsan, särskilt när de leker. Dessa barn tenderar att hålla sig för länge (tömma blåsan endast 2-3 gånger per dag), och tömmer kanske inte blåsan helt när de går på toaletten.

Även om det ofta försvinner av sig själv är det viktigt att söka hjälp i tid om besvär med urinläckage dagtid kvarstår. Ibland kan det bero på förstoppning/obstipation eller urinvägsinfektion. Det kan också orsakas av en anatomisk deformitet i urinvägarna.

Tillämpa struktur och rutiner

Så snart barn inser att föräldrar och syskon inte använder blöjor utan använder toaletten istället, tenderar de att vilja göra detsamma. Det är viktigt att förklara för dem att de måste gå på toaletten i god tid. Detta bör upprepas regelbundet så att barnet kommer ihåg att gå på toaletten.

Det kan vara en god idé att planera fasta tider för barnet att använda badrummet och försöka hålla reda på hur ofta barnet går på pottan/toaletten, hur länge barnet stannar där och hur ofta barnet kissar i blöjan/kissar på sig. Ibland lämnar barn toaletten väldigt snabbt, utan att ha kissat eller tömt blåsan helt. Försök undvika att detta sker genom att till exempel gå med barnet till toaletten och stanna tills barnet har kissat ordentligt.

Uppmuntra och stärk barnets självförtroende

Att straffa barnet för att ha kissat på sig är meningslöst, omänskligt och empatilöst. Det är kontraproduktivt, eftersom det med all säkerhet kommer att göra barnet osäkert. Uppmuntra och stärk istället barnets självförtroende och självkänsla. Vill du veta mer om hur du ger näring åt ditt barns självkänsla, tipsar vi om att läsa boken ”Med känsla för barns självkänsla” av Petra Krantz Lindgren.

Tips och lösningar mot urininkontinens (dagtid) för barn

  • Ett verktyg som ofta används när det handlar om urininkontinens dagtid är en kissdagbok med klistermärken eller liknande för att kartlägga besvären och hålla koll på den dagliga pott-/toaletträningen.
  • En kissdagbok kan hjälpa till att identifiera ett urineringsmönster och orsaken till urininkontinens dagtid. Därför kommer detta ofta vara den första frågan som ställs av en läkare eller sjukvårdspersonal. Kissdagboken bör ange tidpunkt för de gånger barnet kissar på toaletten och kissvolym. Dessutom bör varje tillfälle då barnet kissar på sig samt hur mycket vätska barnet intar per dag anges.
  • Se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska för en bra vätskebalans. Att dricka mycket vatten/vätska ökar också mängden urin i urinblåsan, vilket gör att barnet behöver gå på toaletten oftare. Detta är bra för pott-/toaletträningen.
  • Uppmuntra barnet att spendera extra tid på toaletten för att säkerställa att blåsan töms helt varje gång. 
Kontakta oss