Sponsring

Vi på ABENA tar vårt sociala ansvar på allvar och sponsrar gärna aktiviteter och föreningar som går i linje med våra värderingar.

Vi på ABENA sponsrar gärna lokala aktiviteter eller föreningar som har ett engagemang för trygghet och jämlikhet, som gynnar ungdomars idrottande eller som värnar om allas lika värde. Vi stödjer bland annat idrottsföreningar som IFK Växjö, BTK Frej och Växjöortens fältrittklubb. Vi stöttar hjälporganisationer som Giving people och Kvinnojouren Blenda.

Om du har en bra sak som du saknar stöd för är du välkommen att kontakta oss.
Intresseanmälan

ABENA är stolta sponsorer till:

BTK Frej

BTK Frej är en förening för ALLA och arbetar utifrån en tydlig värdegrund med fokus på allas lika värde. Föreningen är den största i sitt slag i Småland, och åttonde största i Sverige.

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving people är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

IFK Växjö

IFK Växjö är en av Sveriges ledande friidrottsföreningar för såväl barn-som elitidrottare. I samarbete med kommun, näringsliv och andra intressenter vill vi erbjuda god idrott och berika fritiden för barn och ungdomar - ”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda i Växjö är en partipolitisk och religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I över 30 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation.

Massimo - Kök & Bistro

Massimo är en restaurang där man ska trivas, känna sig avslappnad och välkommen. Massimo är bland annat utsedda till "Årets bästa restaurang 2021". Vi på ABENA vill gynna den lokala restaurangbranschen, särskilt i dessa tider.

Växjö Pride

Växjö Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi. Växjö Pride har till syfte att arrangera en festival som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoners liv.

Växjöortens Fältrittklubb

VFK är en ridsportförening med 450 medlemmar där alla ska få förutsättningar att växa och utvecklas, oavsett bakgrund, kunskapsnivå och mål med träning och tävling. VFK värnar om god hästhållning, gott uppförande och kamratskap - Ridsport för tjejer o killar i alla åldrar!

Växjö Padel Society

Småland Society är ett bolag som har satt som uppgift att främja vardagsmotion i Småland. Alla ska kunna spela med alla och vi prioriterar aktiviteter som riktar sig mot tjejer. Idag finns anläggningar i Växjö, Alvesta, Oskarshamn samt Nybro.

Östers IF

Östers IFs långsiktiga mål är att skapa en fotbollsförening för alla människor i samhället. Östers IF ska i sitt dagliga hållbarhetsarbete ansvara för att utbilda och fostra, inte bara fotbollsspelaren utan se till människan i sin helhet. Öster i Samhället ska genom olika värdeskapande fotbollsprojekt främja integration och kamratskap samtidigt som vi motverkar mobbning och utanförskap.