Varför ABENA

När du gör affärer med ABENA är dina behov alltid i fokus. Vårt unika tillvägagångssätt av våra kunders utmaningar gör att vi inte bara levererar produkter - vi erbjuder även ett omfattande utbud av lösningar som sträcker sig utöver sortimentet.  

Du kan vara säker på att de produkter du köper från ABENA lever upp till alla lagkrav och att våra erfarna produktspecialister gladeligen hjälper dig att hålla koll på den senaste utveckligen inom deras respektive kompetensområde. Det gör det lättare för dig att behålla fokus på din verksamhet och oroa dig mindre om certifieringar, miljöpåverkan, säkerhetsstandarder och så vidare.

All affärsverksamhet har en viss grad av inverkan på miljön. På grund av denna vetskap, granskar vi varje del av vår verksamhet för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och minska påverkan så mycket som möjligt. Med ABENA som din partner gör du automatiskt en insats för en bättre miljö - och det är en insats som du kan dokumentera!

Full dokumentation

Vår dokumentation och certifieringar är inte bara din garanti för att vi uppfyller alla regler och marknadskrav. Det är också en försäkran om att vi alltid strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet som är bra för både våra kunder och miljön. 

Hållbarhet och CSR

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare. Våra produkt- och inköpsexperter hjälper dig att uttrycka din gröna vision och vägleder dig at välja rätt miljömedvetna produkter ur vårt produktsortiment. 
Läs mer om hållbarhet

Pålitliga samarbetspartners

Vi har lokala produkt- och inköpsspecialister över hela världen som använder sin lokalkännedom för att hitta rätt kvalitet till bästa pris. Våra globalt inköpta produkter testas och kontrolleras kontinuerligt och vår lokala personal utför kvalitetskontroller vid varje lokal produktionsanläggning.
Läs mer om globala inköp

Ansvarsfull produktion

Tillverkningsprocesserna är inriktade på att optimera användningen av råvaror och hitta miljövänliga alternativ. Det är också en del av vår kärnverksamhet att driva en hållbar produktion baserad på ren energi. Våra produkter får då en så ren start som möjligt på sin livscykel.
Läs mer om vår gröna produktion

Produktion, logistik och distribution

ABENA:s distribution sker från våra moderna högteknologiska distributionscenter, som består av flera automatiserade lagerlokaler och logistikcenter. De flesta beställningar skickas normalt inom 24 timmar efter att beställningen har mottagits. 
Läs mer om produktion och distribution

Kunskap från experter

Att förmedla expertkunskap och ge inblick är en viktig del av allt vi gör. Våra egna produktionsanläggningar samt vårt omfattande inköpsnätverk gör det möjligt för oss att ha djupgående kunskap om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik.  
Läs mer om kunskap

Kvalitetssäkring

Vi har ett ständigt fokus på kvalitetskontroll, full spårbarhet och omfattande dokumentation. Vi erbjuder verktyg för kvalitetssäkring som gör det enklare att hitta rätt produkter med fokus på livskvalitet för vårdtagaren, men också utifrån hänsyn till både miljö och ekonomi.

Socialt ansvar

Socialt ansvar handlar för oss om att skapa en trygg, hälsosam och trivsam arbetsplats, som erbjuder lika möjligheter för alla, och vi stöttar våra medarbetare så att de ständigt utvecklas, utbildas och utmanas för att möta föränderliga krav.
Läs mer om socialt ansvar

Bevara miljön

Vi har gjort det till vårt uppdrag att agera och göra allt vi kan för att värna om miljön. En del av vårt fokus ligger på områden som energianvändning, avfallshantering och koldioxidutsläpp. Med ABENA som partner gör du en insats för att bli snällare mot naturen – och det är en insats som du kan dokumentera.
Läs mer om miljö

One-stop-shop

Att handla på ett och samma ställe är helt enkelt vettigt. Du minskar antalet leverantörer och sparar dessutom tid. Du hittar allt du behöver i vår one-stop-shop – och låt våra experter vägleda dig till rätt lösning för dina behov. 
Läs mer om one-stop-shop