Hudproblem och inkontinens

Inkontinens är besvärande nog i sig, men alla personer med inkontinens riskerar dessutom att utveckla hudproblem som inkontinensassocierad dermatit (IAD).

Vad är IAD?

Inkontinensassocierad dermatit (IAD) är ett tillstånd som uppstår när huden skadas till följd av exponering för urin och/eller avföring. I vardagsspråk kallas IAD ofta blöjeksem.

Flera faktorer kan bidra till utvecklingen av IAD, som till exempel att byten av inkontinensprodukter sker för sällan (vilket skapar en fuktig miljö), dålig hygien, användning av absorberande produkter som inte andas, felaktig användning av hudvårdsprodukter, eller frekvent användning av tvål, vatten och grova tvättlappar och/eller handdukar (som skapar överdriven friktion).

Huden blir mer alkalisk när den exponeras för urin och/eller avföring. Det leder till att mikroorganismer frodas vilket ökar risken för hudinfektioner.

 

Symtom på IAD 

Det drabbade området är vanligtvis rosa eller rödaktigt med fläckiga kanter och kan ha sprickor eller ytskador. Huden kan kännas varmare och fastare på grund av den underliggande inflammationen.

Patienter kan uppleva symtom som sträcker sig från obehag och smärta till sömnlöshet och om de inte behandlas kan det leda till sekundära infektioner. Sekundära infektioner är invalidiserande för patienten och att behandla dem kan vara komplicerat, tidskrävande och dyrt.

Patienter med urin- och/eller avföringsinkontinens bör få sin hud undersökt och kontrollerad regelbundet, helst dagligen, för eventuella tecken på IAD.

Skillnaden mellan IAD och trycksår 

Även om IAD och trycksår är kliniskt och patologiskt olika, är det fortfarande en stor utmaning för sjuksköterskor och vårdgivare att skilja dem från varandra.

Om en felaktig diagnos ställs kan det leda till suboptimal eller fel vård och onödiga kostnader. Dessutom skiljer sig de förebyggande åtgärderna och behandlingarna för de två tillstånden.

De viktigaste skillnaderna mellan IAD och trycksår:
   IAD  Trycksår 
 Plats  Hudveck, rumpa, insida lår, ljumskar   Vanligtvis över en benig prominens, till följd av tryck 
 Färg   Rosa eller klarrött   Rött till blå/lila 
 Djup   Partiell tjocklek, blåsbildning   Partiell eller full tjocklek, sår 
 Orsak   Skador uppifrån och ner orsakade av fukt- och pH-förändringar  Skador nedifrån och upp orsakade av tryck och dålig blodcirkulation
 Hudnekros   Nej  Ja/nej 
 Smärta och klåda   Ja  Ja/nej 

Vem riskerar att utveckla IAD?

Alla med inkontinens löper risk att utveckla IAD, men det är särskilt personer som är äldre än 65 år som lider av tillståndet.

Det uppskattas att nästan 1 av 5 personer med inkontinens också har problem med IAD*. 

 

Hur man kan förebygga IAD

Den goda nyheten är att inkontinensassocierade hudproblem kan minskas och botas när de behandlas tidigt – och i de flesta fall till och med förebyggas. Mycket kan göras genom att tillämpa ett strukturerat hudvårdsprogram och använda lämpliga produkter som skyddar huden i de utsatta områdena. 

Vi har delat in de förebyggande stegen i tre steg:

  • Steg 1: Skydd som andas
  • Steg 2: Skonsam rengöring
  • Steg 3: Fukt och barriär

 
Steg 1: Skydd som andas

Det första steget i att förebygga IAD är att välja rätt inkontinensprodukt.

Vi rekommenderar alltid att välja en produkt som är så liten som möjligt men så stor som nödvändigt. Det gäller både produktens storlek och absorptionsförmåga. En stor produkt som kan absorbera mer är inte alltid bättre.

Förutom att det är slöseri kan det också vara obehagligt för användaren att bära en produkt som är för stor. En större produkt täcker också mer hud än vad som behövs, vilket hindrar huden från att andas och gör att det blir varmt och fuktigt. Om produkten inte sitter tätt på användaren finns det även risk för läckage.

Det finns flera faktorer att tänka på vid valet av rätt inkontinensskydd. Användaren behöver en produkt som lämpar sig för mängden och frekvensen som personen läcker. Lika viktigt är det att produkten passar deras vardag, aktivitetsnivå och personliga preferenser. Många tycker att det är bäst att använda en rad olika produkter beroende på tid på dygnet och beroende på aktivitet.

Det är dock alltid viktigt att välja en produkt som låter användarens hud andas så att fukt kan avdunsta och huden hålls torr. Dessutom är det viktigt att välja inkontinensprodukter som snabbt absorberar urin och håller det inre lagret torrt mot huden även efter flera tömningar.

Om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt för dig eller annan person får du gärna höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

 

Steg 2: Skonsam rengöring

Skonsam rengöring av huden är särskilt viktig som en del i förhindrandet av IAD. Att tvätta huden med vanlig tvål och vatten kan torka ut huden, samtidigt som torkning med handduk orsakar ökad friktion i det känsliga området. Istället är det rekommenderat att använda våta tvättvantar eller våtservetter eftersom det är skonsammare för huden och är mer effektivt i den dagliga omvårdnaden.

Vid valet av produkt är det viktigt att se till dess pH-värde. pH-värdet behöver anpassas beroende på var på kroppen produkten ska användas. För intimområdet är det ideala pH-värdet 4-4,5. Ett högre pH-värde i det området tar bort hudens översta fettlager och släpper in bakterier.

När du tvättar huden är det alltid viktigt att kolla efter eventuell påverkan, såsom utslag eller rodnad, för att bedöma svårighetsgraden och utvecklingen av IAD samt för att säkerställa att patienten inte har utvecklat trycksår.

ABENAs gröna serie består av produkter för tvätt utan vatten och har utvecklats i nära samarbete med slutanvändare, vårdpersonal och våra sjuksköterskespecialister.

ABENA rengöringsskum på en tvättvante

Steg 3: Applicera fukt och barriärskydd

Efter noggrann och skonsam rengöring av huden appliceras fukt och barriärskyddande produkter för att hjälpa till att återställa och skydda huden. Se till att huden är helt ren och torr innan du applicerar fukt.

Vid valet av produkt är det viktigt att utvärdera hudens tillstånd.

Om huden inte har några synliga skador eller bara mild rodnad, välj en produkt med allantoin och dimetikon, såsom ABENAs Skincare Ointment. Allantoin är ett lugnande och återfuktande ämne som hjälper huden att behålla sin naturliga fuktbalans och är fördelaktig för alla hudtyper. I kombination med dimetikon hjälper det till att bilda en skyddande barriär ovanpå huden som även verkar lugnande.

Om huden verkar irriterad eller har uttalad rodnad är det fördelaktigare att använda en produkt som innehåller zink. Zink bildar ett skyddande lager ovanpå rodnad hud utan sår som håller fukten inne samtidigt som det har antiseptiska egenskaper. Runt sårkanter kan du använda en zinkpasta, medan en tunnare zinklösning, som exempelvis ABENAs zinkspray, kan användas  för att skydda mot urin och avföring.

Se till att applicera rätt mängd hudvårdsprodukt. För mycket produkt hindrar huden att andas och absorberas upp i inkontinensprodukten istället, vilket gör den mindre effektiv.

ABENAs grå serie är särskilt lämplig för att skydda känslig hud.

ABENA Zinkpasta och Zinksalva

Kontrollera huden

Efter att ha genomfört de tre förebyggande stegen är det dags att applicera en ny inkontinensprodukt. Följ dessa tre steg varje gång en inkontinensprodukt behöver bytas. Kontrollera alltid huden så att det inte finns någon rodnad, inflammation, utslag, smärta eller klåda, för att bedöma svårighetsgraden och utvecklingen av IAD samt för att säkerställa att patienten inte har utvecklat trycksår.

Regelbundna kontroller av huden säkerställer att vårdgivare upptäcker förändringar och kan påbörja rätt, förebyggande åtgärd i tid för att undvika ytterligare problemutveckling.

*Alla källor finns tillgängliga vid förfrågan.

Denna artikel har skrivits i samarbete med sjuksköterskor på ABENA.

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Specialkrämer och salvor

Vår gråa serie innehåller särskilda hudvårdsprodukter där de flesta produkterna har specifika hudskyddande ingredienser, som är lämpliga för sängliggande patienter eller personer med känslig hud. Produkterna är dermatologiskt testade, pH-justerade och lämpar sig för såväl normal som torr hud.

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer

Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Läs mer

ABENA Nova - Ett värdigt liv med inkontinens

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten och minskar arbetsbelastningen för vårdgivare. 

Läs mer

Att förebygga urinlukt på vårdboenden och äldreboenden

Lukten av urin kan vara en oönskad bieffekt i de hem eller vårdboenden där inkontinens är en faktor. Att förebygga lukt är viktigt för både boendes och vårdpersonals livskvalitet. Ta reda på vad som orsakar urinlukt och hur bra inkontinensvård kan bidra till att förhindra oönskad lukt. 

Läs mer

Tvätta utan vatten

Produkterna i ABENAs gröna serie är ett bra alternativ till vanlig tvätt med tvål och vatten eftersom de inte behöver sköljas av. De gör det enkelt att upprätthålla en hög hygienstandard och är perfekta för sängliggande patienter samt personer med tunn och känslig hud.

Läs mer