Bäddskydd

Abri-Soft är ett sortiment miljövänliga underlägg. Produkterna tillverkas av noggrant utvalda material och genomgår noggrann testning och kontroll för att garantera att de uppfyller högsta standard när det kommer till säkerhet, miljö och hälsa.

Noggrant utvalda material

Alla produkter i sortimentet Bäddskydd består av olika lager och material. Tillsammans ger de bästa möjliga skydd och komfort.

Direktiv för medicintekniska produkter MDD 93/42/EEC – för patientsäkerhet: 

Alla bäddskyddsprodukter är tillverkade av material av bästa kvalitet och vi garanterar att våra produkter uppfyller alla relevanta standarder för medicintekniska produkter.

  • Vi garanterar också att vi följer den nya MDR-förordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter), som trädde i kraft i maj 2021.

De viktigaste materialen som används i ABENA:s bäddskyddssortiment inkluderar:

  • PE (polyeten) baksida, som är ett vätsketätt material.
  • Andningsbart PE (polyeten) är ett vätsketätt material som också är andningsbart. Fibrerna tänjs ut och blandas med krita (kalciumkarbonat) för att det vätsketäta materialet andningsförmåga.
  • PP nonwoven (polypropylen) bildar ett textilliknande material med andningsförmåga, som är behagligt mot huden och leder vätskan till den absorberande kärnan.
  • Fluff (cellulosa/pappersfibrer) utgör grunden för den absorberande kärnan. Fluff absorberar 10 gånger sin egen vikt och sprider vätskan i bäddskyddet.
  • Tissue (cellulosa/pappersfibrer) är ett absorberande material som sprider vätska och en behaglig yta.
  • SAP (Superabsorberande polymer) absorberar och behåller vätskan även under tryck och minimerar oönskad lukt. SAP kan absorbera 35-50 gånger sin egen vikt beroende på typ och kapslar in vätskan inuti bäddskyddet.Vätskan förvandlar SAP till gel, vilket håller bäddskyddets yta torr längre.

Som en viktig del av en helhetssyn på hälso- och sjukvård förbättrar bäddskydd livskvaliteten för användare och vårdpersonal runt om i världen.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer

Infektionssjukdomar inom hälso- och sjukvården

På ABENA vill vi samarbeta med vårdpersonal med målet att minska antalet infektionssjukdomar. Genom att dela kunskap och bästa praxis ökar medvetenheten om vanliga infektionssjukdomar och hur du undviker dem. På så sätt minimerar vi risken för kontaminering och förbättrar livskvaliteten för patienter, vårdpersonal och vårdgivare runt om i världen.

Läs mer

Allt om inkontinens

Inkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin eller avföring. Det kan drabba vem som helst och ha olika orsaker. Det är inte en sjukdom, utan ett symptom.

Läs mer

Att förebygga urinlukt på vårdboenden och äldreboenden

Lukten av urin kan vara en oönskad bieffekt i de hem eller vårdboenden där inkontinens är en faktor. Att förebygga lukt är viktigt för både boendes och vårdpersonals livskvalitet. Ta reda på vad som orsakar urinlukt och hur bra inkontinensvård kan bidra till att förhindra oönskad lukt. 

Läs mer