Personlig hygien

Personlig hygien är en stor del i arbetet med att förebygga infektioner och minska smitta inom vården. Men vad är egentligen personlig hygien och hur skapar du rutiner som fungerar i vardagen?

Mikroorganismer sprids lätt inom vården på grund av den fysiska kontakt som förekommer mellan vårdgivare, patient och anhöriga. Att upprätthålla en god personlig hygien minskar kraftigt riskerna för korskontaminering och överföring av smittsamma infektioner.

Personlig hygien är avgörande för att undvika vårdrelaterade infektioner. Låt ABENA hjälpa dig med råd om personlig hygien.

Kontakta vår säljare.

Vikten av noggrann handhygien

Enligt WHO är händerna den främsta källan till överföring av bakterier inom vården. Noggrann och effektiv handhygien är därför en av de viktigaste åtgärderna för att undvika överföring av skadliga bakterier och vårdrelaterade infektioner.

Läs mer om god handhygien.

Enkla riktlinjer för personlig hygien

Definitionen av personlig hygien är ofta subjektiv, men det finns några enkla riktlinjer att ha i åtanke:

 • Undvik smycken på händer och handleder samt piercingar (om de riskerar att komma i kontakt med patienter).
 • Undvik långa naglar, nagellack och lösnaglar.
 • Ha håret uppsatt eller kortklippt och se till att skägg och mustasch hålls kort.
 • Hosta och nys alltid i armvecket.
 • Ha kortärmade kläder, aldrig nedanför armbågen.
 • Om du har ett sår, använd vattenresistenta plåster så att du ändå kan tvätta och desinficera händerna, handlederna och underarmarn.
 • För att undvika att sprida mikroorganismer genom luften är det viktigt att vara försiktig när du nyser och hostar.
 • Hosta eller nys alltid i armvecket eller håll för näsa och mun med en pappershandduk som du sedan slänger.
 • Kom ihåg att desinficera händerna efteråt.

Handdesinficering eller handtvätt?

Inom vården ska handdesinficering endast utföras enskilt om händerna är rena och torra och handtvätt bara utföras om händerna är synbart smutsiga eller blöta. Om händerna behöver tvättas ska det alltid följas av desinficering.

Innan du applicerar ett alkoholbaserat desinficeringsmedel ska händerna vara torra eftersom desinficeringsmedlet bryter ner hudens naturliga skydd. Om hudens genomtränglighet och smidighet skadas kan huden fungera som ett tillhåll för mikroorganismer.

Testa din kunskap om handhygien.

Handskar ska bäras av alla vårdgivare vid uppgifter som är kopplade till personlig hygien eller kroppsvätskor. Att använda handskar skyddar både patient och vårdgivare från smittsamma sjukdomar. Kom ihåg – att använda handskar ersätter inte behovet av handtvätt.

Ta hand om naglar och hud

För vårdgivare kan det upprepade tvättandet och desinficerandet torka ut händerna och skapa problem med hudirritation eller torrsprickor. För att hålla händerna friska och smidiga är det viktigt att ta hand om hud och naglar genom att använda en återfuktande handlotion under dagen eller en kräm med hög halt lipider på natten för extra vård.

Tänk på att alltid upprätthålla en god handhygien.

Mer information och råd om handhygien.

ABENAs 4 tips för att förebygga infektion

Tillsammans kan vi skapa en säker arbetsmiljö.

 • Undvik korskontaminering: tillåt aldrig något förorenat att komma i kontakt med något rent.
 • Rengör eller släng:  Det som är förorenat ska antingen rengöras grundligt eller slängas.
 • Säkerställ grundläggande hygien: Ha tydliga riktlinjer för personlig hygien och handtvätt.
 • Skydda dig själv: Välj rätt sorts skyddsutrustning och handskar och säkerställ att det används på rätt sätt.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Förebygg skabb

Skabb är i allmänhet inte en allvarlig sjukdom, men det måste behandlas omgående.

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Handhygien – tvätt och desinficering

Noggrann och regelbunden handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer