Gå till Produkter

Urologi, Kolostomi och Katetrar

Vi tillhandahåller ett brett utbud av artiklar inom urologi, kolostomi och katetrar, till exempel engångskatetrar, kateterklämmor, urinpåsar och foleykatetrar.