Produktion, inköp och logistik

ABENA är en tillverkare av inkontinensprodukter samt andra hälso- och sjukvårdsprodukter, men vi köper också in ett brett utbud av produkter och råvaror globalt.

Alla delar av ABENA-koncernen arbetar dedikerat för att säkerställa den höga kvaliteten på varje produkt, men det skulle vara omöjligt att göra utan det nära samarbetet mellan ABENA:s produktions-, inköps- och logistikavdelningar.

Vår egen ansvarsfulla produktion

I mer än fyra decennier har vi producerat barnblöjor och inkontinensprodukter vid våra produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike. Att driva vår egen produktion fortsätter att vara till din fördel. 

Tack vare vår egen produktion slipper vi alla extrakostnader för dyra mellanhänder, så att vi kan erbjuda dig rätt produkt till bästa pris.  

Det ger oss också full kontroll över hela processen från råmaterial till färdig produkt, vilket innebär att produktionsanläggningarna genomgår noggranna kontroller av både interna och externa parter.  

Tillverkningsprocesserna är inriktade på att optimera användningen av råvaror och hitta miljövänliga alternativ. Det är också en del av vår kärnverksamhet att driva en hållbar produktion baserad på ren energi. Våra produkter får då en så ren start som möjligt på sin livscykel.

Läs mer om vår egen ansvarsfulla produktion.

Globala inköp 

Tack vare mer än 40 års erfarenhet gör vi våra inköp med djupgående kunskaper om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik. 

Vi söker noggrant igenom lokala marknader efter solida och pålitliga tillverkare, och gör våra inköp direkt från tillverkarna för att eliminera onödiga och kostsamma mellanhänder. För att säkerställa vår höga ABENA-kvalitet testas och kontrolleras våra globalt inköpta produkter kontinuerligt. Vår lokalt anställda personal genomför kvalitetsrevisioner på de lokala produktionsanläggningarna och vi erbjuder fullständig dokumentation om alla produkter. 

Vi har lokala produkt- och inköpsspecialister över hela världen som använder sin lokalkännedom för att hitta rätt kvalitet till bästa pris. Våra globalt inköpta produkter testas och kontrolleras kontinuerligt och vår lokala personal utför kvalitetskontroller vid varje lokal produktionsanläggning.

Läs mer om våra globala inköp.

Logistik och distribution 

ABENA:s distribution sker från våra moderna högteknologiska distributionscenter, som består av flera automatiserade lagerlokaler och logistikcenter. Tillsammans möjliggör dessa center säkra och snabba leveranser till våra kunder över hela världen. 

De flesta beställningar skickas normalt inom 24 timmar efter att beställningen har mottagits. Optimering av vår logistiska struktur är bara en av de metoder vi använder för att hitta den bästa och mest effektiva lösningen för dig och resten av våra kunder. Vi är fast beslutna att kontinuerligt förbättra våra förpackningar och vårt automatiska sorteringssystem för att minska fraktkostnaderna.  

En nyhet är att vi har skapat en egen distributionsflotta i utvalda länder för att erbjuda våra kunder en ännu bättre service och kontinuerliga transporter, för att garantera ännu snabbare leveranser. Samtidigt har våra insatser för att bevara miljön banat väg för koldioxidneutrala leveranser i utvalda städer runt om i Danmark.

 • Drivs av 100% förnybar energi
 • Minska CO2 -utsläppen
 • Optimera användningen av råvaror
 • Minska avfallsproduktionen
 • Säkerställa en hållbar utveckling

Specifikationer och specialfunktioner i vårt moderna lager i logistikstaden Växjö i Sverige: 

 • Yta och pallplatser: Modernt lager med en total yta på 13 450 m2 och tillgång till 14 000 pallplatser. 
 • Helautomatiskt lager: Vårt helautomatiska lager innehåller 8 600 pallplatser med sju datorstyrda kranar för snabb och rationell hantering av helpallar. Datorsystemet bestämmer var varorna ska lagras för att utnyttja vår kapacitet. 
 • Hög servicegrad och få plockfel: Vi hanterar en stor mängd ordrar varje dag med hög servicegrad och få plockfel till alla våra kunder. Varje månad hanterar vi i snitt 1500 ordrar. 
 • Sändningar och distribution: Dessa ordrar blir sedan cirka 1500 sändningar per månad som distribueras ut till hela Sverige från vårt logistik- och distributionscenter i Växjö. 
 • Farligt gods: Vi kan hantera gods som är klassificerat som farligt gods, och lagring, förpackning och transport hanteras strikt enligt gällande regler. 

Specialfunktioner i ABENA:s huvudsakliga logistik- och distributionscenter i Danmark:  

 • Automatisk lagring och plockning: Alla varor lagras automatiskt med hjälp av transportband och kranar som kan hantera varor på upp till 26 meters höjd. Datorsystemet bestämmer var varorna ska lagras för att utnyttja vår kapacitet. 
 • Automatisk sortering: ABENA har cirka 36 000 artikelnummer och levererar varierande orderprofiler, från fulla pallar till enstaka enheter. Vi arbetar med ett automatiserat sorteringssystem med multipla rännor, genom vilka varorna sorteras automatiskt för de olika beställningarna. I det danska distributionscentret är systemets kapacitet 2000 kartonger per timme och upp till 400 beställningar per dag.  
 • Renrum: Hälso- och sjukvårdsartiklar lagras och förpackas i en separat steril anläggning, där endast utbildad personal har tillträde. Produkterna hanteras i tio individuellt övervakade vertikala hissar som alla har sin egen renrumsmiljö med temperaturövervakning.  
 • Kartonger för styckegods: ABENA har ett manuellt lager för öppna kartonger som innehåller ett begränsat sortiment av produkter. Härifrån kan våra kunder beställa små kvantiteter som är mindre än en normal kartongstorlek. 
 • Farligt gods: Vi kan hantera gods som är klassificerat som farligt gods, och lagring, förpackning och transport hanteras strikt enligt gällande regler. 
Kontakta oss

Läs mer om...

Hållbarhet och CSR på ABENA

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare. 

Läs mer