Förebygg skabb

Skabb är i allmänhet inte en allvarlig sjukdom, men det måste behandlas omgående.

Vad är skabb?

Bara någon nämner skabb börjar många rysa och klia sig. Skabb är särskilt irriterande på grund av klådan, och orsakar ofta ångest eftersom det är en smittsam infektionssjukdom orsakad av en parasit.

Skabb orsakas av kvalstret Sarcoptes Scabei. Det är ett litet spindelliknande djur. Kvalsterhonan gräver en liten gång (cirka 1 cm lång) i hudens yttersta skikt, där hon lägger sina ägg. När de kläcks kommer nya kvalster som gör nya skabbgångar.

De hudavvikelser som du ser vid skabb är de gångar som kvalstren har grävt och är synliga som röda linjer. Runt dem finns röda blåsor och knottror som kliar mycket, särskilt kvälls- och nattetid. Skabb förekommer vanligtvis på handleder, mellan fingrar, i armhålorna och på fötterna.

Fakta om skabb:

  • Ihållande klåda, särskilt på natten.
  • Mycket smittsam och sprids genom direktkontakt hud mot hud.
  • En irriterande hudsjukdom, men generellt sett inte allvarlig.
  • Går inte över av sig själv, utan måste behandlas.
  • Familj/sammanboende måste behandlas samtidigt.

Hur får man skabb?

Skabb överförs vanligen genom direktkontakt hud mot hud. Du kan bli smittad om du har lite längre hudkontakt med någon som har skabb. Detta kan till exempel ske när du tvättar eller klär en patient eller boende.

Spridningen av skabb är vanligare på vårdinrättningar, vilket beror på att där ofta förekommer mycket nära fysisk kontakt mellan patienter/boende och deras vårdgivare.

  • Från att tvätta eller klä en patient.
  • Från att ha samma kläder.
  • Från sexuell kontakt.
  • Från att ligga i samma säng.

Vem har en ökad risk för skabb?

Det är viktigt att förstå att vem som helst kan få skabb. Det har ingenting med dålig personlig hygien att göra. Det finns dock flera åtgärder som professionella vårdinrättningar kan vidta för att undvika eller förhindra utbrott.

Risken för skabb ökar om du kommer i kontakt med personer som är smittade. Du löper därmed större risk att bli smittad om du arbetar eller bor på en vårdinrättning. Vissa grupper av människor är extra känsliga för en värre form av skabb, till exempel de med nedsatt immunförsvar eller människor som inte kan klia sig själva till exempel för att de har begränsad muskelkontroll eller är förlamade.

Skabb är dessutom en risk för resenärer då man ofta utsätts för sämre hygieniska förhållanden och personer som har många olika sexuella kontakter.

Inkubationstid och behandling av skabb

Vid en första infektion tar inkubationstiden för skabb cirka två till sex veckor. Vid en återsmitta kommer symptomen mycket snabbare, i allmänhet en till fyra dagar efter smittotillfället. Cirka 12 timmar efter en effektiv behandling är skabb inte längre smittsamt. Samboende och andra personer som den drabbade har haft långvarig närkontakt med kan ha smittats och bör också genomgå behandling. För att undvika återsmitta måste dessa personer behandlas samtidigt, även om de inte har några symptom.

  • Det rekommenderas dessutom att alla sängkläder och kläder i rummet/boendet tvättas vid minst 70°C eller högre efter den första behandlingsdagen.

Skydda dig mot skabb

Eftersom skabb smittar så lätt är det viktigt att använda personlig skyddsutrustning anpassad för uppgiften som ska utföras. Kom ihåg att säkerställa att produkten används på ett korrekt sätt för att maximera skyddseffekten. Personligt skydd ökar säkerheten för vårdgivaren samt skyddar mot korskontaminering och överföring av infektioner.  ABENA erbjuder personlig skyddsutrustning från topp till tå.

Att ha tydliga rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av omgivning och medicinsk utrustning är också en viktigt del i arbetet med att förhindra skabb.

Ta en titt på ABENAs breda sortiment inom rengöringsprodukter och hudvård.

Kontakta oss
Föregående: Skyddskläder

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Skyddskläder

Sätt nya standarder för hygien och kvalitet med vårt kompletta sortiment av skyddskläder.

Läs mer

Multidrogresistenta organismer (MDRO)

Ämnet antibiotikaresistens har fått allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och -organisationer de senaste åren. Antibiotikaresistens är även känt som multidrogresistenta organismer och är ett växande problem för hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer