Hållbarhet och CSR på ABENA

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare. 

Samtidigt är vi medvetna om att begreppet hållbarhet kan betyda olika saker för olika människor, och ibland kan det vara en utmaning att förklara hur du vill utveckla din gröna profil. Våra produkt- och inköpsexperter hjälper dig att utrycka din hållbarhetsvision med hjälp av vårt hållbarhetsverktyg för kunddialog och vägleder dig i ditt beslut kring vilket miljöavtryck du vill göra, för att sedan välja rätt miljömedvetna produkter ur vårt omfattande sortiment.

ABENA och miljö

Vi menar allvar med miljön och vi vill göra det enkelt för dig att ta det på allvar du också.

För att säkerställa att det inte är tomma ord från vår sida genomgår våra egna produktionsanläggningar och globala leverantörer noggranna kontroller av både interna och externa parter, som dedikerat ser till och garanterar att vi lever upp till våra krav.  

En del av vårt fokus ligger på områden som energianvändning, avfallshantering och koldioxidutsläpp. Som den första tillverkaren av inkontinensprodukter som blev certifierade med miljömärket Svanen fortsätter vi att utöka vårt sortiment av certifierade produkter.

Läs mer om ABENA och miljön.

Socialt ansvar och CSR 

Socialt ansvar handlar för oss om att skapa en trygg, hälsosam och trivsam arbetsplats, som erbjuder lika möjligheter för alla, och vi stöttar våra medarbetare så att de ständigt utvecklas, utbildas och utmanas för att möta föränderliga krav.

ABENA ställer höga krav på samhällsansvar för både vår organisation och våra leverantörer. Vi arbetar målinriktat för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsplats så att vi kan erbjuda våra kunder den bästa servicen och de bästa lösningarna.

Vi tror att det enda sättet att skapa långsiktig framgång för dig och vårt företag är att behandla alla berörda parter både inom och utanför ABENA på ett ansvarsfullt sätt. Vi fortsätter att stödja FN's Global Compact och dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och det är viktigt för oss att våra partners följer samma standarder. 

Läs mer om ABENA och hur vi jobbar med socialt ansvar och CSR.

Välj din egna miljöpåverkan

Med våra livscykelanalyser (LCA) kan du välja dina produkter utifrån din önskade miljöpåverkan.

Genom att jämföra olika kombinationer av råvaror, förpackningslösningar, transportmetoder och avfallshantering när vi utvecklar våra produkter, kan vi beräkna den miljöpåverkan varje steg har inom produkternas livscykel.

Vi arbetar hårt för att minska vår påverkan på miljön så att du kan göra detsamma.

Läs mer om våra livscykelanalyser

Dokumentation och kvalitet 

Vi ser det som vårt uppdrag att bidra till en hög livskvalitet för användare av våra engångsartiklar. Att prioritera högsta kvalitet i våra processer, i vår egen produktion och våra egna produkter är därför avgörande för oss – och vi har alltid fokus på hållbarhet.

Vi förser våra kunder med kunskap och dokumentation, och våra produkter testas kontinuerligt av interna och externa laboratorier samt olika certifieringsorgan. Vi är certifierade med ett brett spektrum av internationellt erkända märkningssystem, och samarbetar med en lång lista av organisationer bakom hälso- och miljömärken som Nordiska miljömärket Svanen, miljömärket EU-blomman, FSCTM (Forest Stewardship Council), Asthma Allergy Nordic, miljömärket Blå Ängeln (Der Blaue Engel), Oeko-Tex och många fler.  

Läs mer om dokumentation

Kvalitetskontroll

Vårt interna laboratorium testar kontinuerligt absorptionsförmågan, hållbarheten, styrkan och kvaliteten på våra egna produkter. Våra produkter lever upp till de strängaste standarderna för kvalitet och miljö, eftersom vi har ett nära samarbete med oberoende tredjepartslaboratorier och certifieringar.

Läs mer om kvalitetssäkring

Hur kan vi hjälpa dig?

På ABENA är vi alltid redo att hjälpa till och svara på dina frågor.
Kontakta oss

Läs mer om...

Globala inköp

Ryggraden i våra globala inköp av hälso- och sjukvårdsprodukter, konsumentprodukter och råmaterial förblir att förse dig med de bästa produkterna av högsta kvalitet. Tack vare 40 års erfarenhet gör vi våra inköp med djupgående kunskaper om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik. 

Läs mer

Kunskap från experter

Att förmedla expertkunskap och ge inblick är en viktig del av allt vi gör. Vi är alltid fast beslutna att göra expertkunskap till ett mervärde för våra produkter.

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer