ABENA och miljön

Alla pratar om miljön – men vi har gjort det till vårt uppdrag att agera och göra allt vi kan för att värna om miljön. Varje aspekt av vår verksamhet granskas för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Med ABENA som partner gör du en insats för att bli snällare mot naturen – och det är en insats som du kan dokumentera.

Högsta prioritet

Att värna om miljön har högsta prioritet för ABENA. Vårt mål är att tillhandahålla hållbara produkter och lösningar – från råvaror, tillverkning och användning till återvinning och avfallshantering.  

100 % förnybar energi

Vår produktion drivs av 100 % förnybar energi . Vi inser att driften av en produktionsanläggning kan påverka miljön och därför vidtar vi alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att minimera vår miljöpåverkan. Vi vill bli en del av lösningen för att bevara miljön för kommande generationer.  

Ett av de viktigaste stegen är att säkerställa en hållbar tillverkning av våra produkter.

Om produktionsmetoden i sig är ohållbar förtar det mycket av den positiva effekten från att själva produkten tillverkas av miljövänliga råvaror. 

Under år 2020 nådde vi en viktig milstolpe genom att fullt ut ersätta vår elförsörjning med förnybara energikällor i våra egna produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike. Det innebär att vi kan ge våra produkter en så ren start som möjligt i livscykeln, samtidigt som vi stödjer gröna inköpskoncept. 

  • Vår produktion drivs av 100 % vindkraft.
  • Våra koldioxidutsläpp har minskat med 62,1 % sedan 2009.
  • 85,42 % av vårt avfall återvanns under 2019.

Beräkning av vår miljöpåverkan så att du känner till din  

För att du ska få en fullständig överblick över hur dina inköp påverkar miljön har vi utvecklat ABENAs hållbarhetsverktyg ASC (Abena Sustainability Calculator).

Med hjälp av ASC kan vi kartlägga våra engångs- och cateringprodukters miljöpåverkan baserat på 16 olika påverkansfaktorer, bland annat koldioxidutsläpp, vattenföroreningar, energianvändning och distributionssätt.

På så sätt får du full insyn i din egen miljöpåverkan. 

Kontakta vår säljare.

Bevara framtiden 

Genom en nära dialog med våra kunder, kontinuerlig produktutveckling och introduktion av nya material fortsätter vi att göra våra produkter och produktionsprocesser mer hållbara för varje dag som går. Och ändå strävar vi efter att göra bättre ifrån oss. Mycket arbete läggs också på att minimera vårt avfall, återanvända material och minska våra koldioxidutsläpp.

Avfallshantering 

Vi stödjer en cirkulär ekonomi och utforskar möjligheter till återanvändning och återvinning i nära samarbete med leverantörer, lokala allmännyttiga företag och återvinningsföretag.  

Vi vill inte bidra till ökningen av den globala statistiken över avfallsmängder. Vi ser avfall som en värdefull resurs och en källa som väcker nya innovativa produktidéer. Därför återvanns 85,42% av avfallet från vår produktionsanläggning i Danmark under 2019. Avfallet omfattar folieemballage från råmaterial och överskottstextilier, som samlas in och säljs till återvinningsföretag för att återanvändas och omvandlas till nya produkter. 

På ABENA vill vi göra en positiv skillnad för naturen, samhället och våra anställda.  För oss innebär hållbarhet och CSR att vi har ett tydligt fokus på kvalitet, delat socialt ansvar och miljö.

Ansvarsfulla material 

Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan så att du kan göra detsamma. Visste du till exempel att du kan minska koldioxidutsläppen med 71 % genom att välja en pappersbägare med PE-beläggning istället för den tunna vita plastbägaren som vi alla känner till? Och att siffran kan bli ännu högre om din bägare återvinns efter användning och inte förbränns, vilket annars är vanligt i de flesta länder? 

Våra produkter uppfyller strikta standarder vad gäller sammansättning såväl som råmaterial. Vi använder till exempel pappersmaterial som är FSC™-certifierade (Forest Stewardship Council), vilket innebär att det fluff vi använder i våra inkontinensprodukter och barnblöjor kommer från FSC™-certifierad skog där man inte fäller fler träd än skogen kan återskapa.

Läs mer om dokumentation och kvalitet.

Distribution 

Vi är medvetna om att även distributionen av våra produkter innebär en miljökostnad. För att minska nivåer av bensinavgaser och koldioxid i vår atmosfär använder vi elbilar när vi levererar våra paket i utvalda danska städer. Det gör det möjligt för oss att minska antalet leveranser, men ännu viktigare är att vi minimerar hälso- och sjukvårdsrelaterade sjukdomar som orsakas av luftföroreningar från tung trafik. 
Kontakta oss

Läs mer om...

Hållbarhet och CSR på ABENA

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare. 

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer