Kunskap från experter

Att förmedla expertkunskap och ge inblick är en viktig del av allt vi gör. Vi är alltid fast beslutna att göra expertkunskap till ett mervärde för våra produkter.

Erfarna experter

Du kan vara säker på att de produkter du köper från Abena lever upp till alla lagkrav och att våra erfarna produktspecialister gladeligen hjälper dig att hålla koll på den senaste utveckligen inom deras respektive kompetensområde. 

Våra egna produktionsanläggningar samt vårt omfattande inköpsnätverk gör det möjligt för oss att ha djupgående kunskap om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik. Det gör att vi kan förklara och beskriva alla funktioner och processer i detalj, och hjälpa dig att hitta rätt lösning. Det gör det också möjligt för oss att ta bort alla dyra mellanhänder och låter oss agera mer flexibelt, eftersom vi då kan skaffa efterfrågade produkter med kort ledtid.

Vi hjälper dig med:

  • Expertkunskap och inblick
  • Deklarationer och certifikat
  • Produktdatablad
  • Produktkataloger

Egna produktionsexperter 

Vi har vårt eget interna sjukskötersketeam på ABENA, som arbetar direkt med kunder inom vården för att samla in avgörande kunskap från den riktiga världen gällande varje inkontinensprodukt vi säljer. Med deras praktiska erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda dig professionell rådgivning tillsammans med innovativa produkter.  

Vårt sjukskötersketeam förstår vad det innebär att använda våra produkter som sjukvårdspersonal och vad det innebär för en patient att kunna sova hela natten utan att läcka. De är involverade i alla stadier av produktutveckling, från testning av produkten till lansering, inklusive kommunikation, upphandling och global leverans. 

Produktspecialister

ABENA har också ett team av erfarna produktspecialister inom varje produktkategori. Vårt team av produktspecialister består av globala produktchefer (GCM = Global Category Managers), lokala produktchefer (LPM = Local Category Managers) samt lokala inköpschefer (LSM = Local Sourcing Managers). 

GCM – Globala produktchefer (Global Category Managers) 

De globala produktcheferna ansvarar för vårt globala produktsortiment inom olika produktkoncept, och de är alla erfarna experter i sin nisch. De använder sig av ABENAs eget globala inköpsnätverk för att köpa in rätt produkter till bäst pris, och de håller sig à jour med alla nya marknadstrender. De globala produktcheferna för en ständig dialog med de lokala produktcheferna i respektive land för att kunna tillgodose behoven hos internationella kunder genom det globala sortimentet. 

LPM – Lokala produktchefer (Local Category Manager) 

De lokala produktcheferna är experter på den lokala marknadens behov. De träffar kunder, återförsäljare, externa experter med flera för att få detaljerad information om specifika behov på de lokala marknaderna. De utför också lokala marknadsundersökningar för att få fullständig insikt i våra lokala kunders särskilda behov. Deras uppgift är att komplettera ABENAs globala produkter med lokala produkter. I samarbete med de globala produktcheferna kommer de att köpa in de nya produkter som behövs för att sätta ihop ett lokalt produktkoncept. 

LSM – Lokal inköpschef (Local Sourcing Manager) 

Lokala inköpschefer har ett nära samarbete med globala och lokala produktchefer för att hitta rätt produkter, och de ansvarar för lokal kvalitetskontroll. De lokala inköpscheferna är ABENAs garanti till våra kunder att vi alltid levererar rätt produkt till bäst pris.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

Vi är redo att hjälpa dig med dina frågor.
Jag behöver hjälp

Kontakta en specialist

Om du behöver råd eller expertkunskap.
Jag behöver råd

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få råd, bra erbjudanden och mycket mer. 
Registrera mig

Ny kund

Kontakta oss om du inte har ett konto hos oss.
Ansök om konto