Våra lokala värdeord

Vi arbetar i en miljö som är omväxlande och inspirerande; det är roligt att jobba på ABENA! En god arbetsmiljö och att främja medarbetarnas hälsa är en viktig och självklar del i vårt dagliga arbete.

På ABENA vill vi skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av passionerade och starka lagspelare som alla lever upp till våra värderingar i det dagliga arbetet. ABENA ABs medarbetare har tillsammans tagit fram våra lokala värdeord: 

  • Hållbarhet – Allt vi gör, stort som smått, ska ha en positiv påverkan på naturen, samhället och oss som medarbetare. 
  • Kunskap – Vi tar vara på våra olika kompetenser, uppmuntrar nya tankesätt och har en strävan att utvecklas. 
  • Glädje – Vi har roligt i arbetsvardagen, delar med oss av positiv energi och gläds åt varandras framgångar. 
  • Kvalitet – Arbetet vi utför, precis som produkterna vi levererar, präglas av hög kvalitet och extraordinär service.
  • Engagemang – Vi har höga ambitioner och vill se resultat av våra insatser. Vi bryr oss – på riktigt.

Kontakta oss

Läs mer om...

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer