Vilka vi är

Vi ser det som vårt uppdrag att bidra till en hög livskvalitet för användare av våra engångsartiklar. Sedan ABENA grundades 1953 har vi haft fokus på att främja hög livskvalitet med enkelhet och omsorg, idag är vi kända för våra starka värderingar och våra höga etiska och moraliska principer.

ABENA:s värderingar – Tillit, Rättvisa och Samarbete – genomsyrar dagligen vårt sätt att arbeta, och hur vi behandlar omvärlden och varandra. Våra värderingar beskriver vilka vi är och vad som gör oss speciella. De förenar oss företag emellan och vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Tillit: Vi litar på och har tilltro till varandra.
Rättvisa: Vi behandlar varandra på ett rättvist och respektfullt sätt.
Samarbete: Vi uppnår våra mål genom att arbeta tillsammans, dela med oss av vår kunskap och vara öppna för olika synpunkter och synsätt.  

Från jutesäckar till internationellt hälso- och sjukvårdsföretag 

ABENA har kommit långt sedan företaget startades i en anspråkslös anläggning för över 60 år sedan. Mycket har förändrats genom åren – men vårt engagemang för hög kvalitet, naturen och människorna omkring oss förblir detsamma! 

Låt oss ta en nostalgitripp genom vår historia och se hur allt startade. 

1950-TALET
ABENA startade som ett litet familjeägt företag med ett blygsamt utbud av produkter. Företaget grundades 1953 av Jens Terp-Nielsen. Det hette ursprungligen Sækko A/S, var baserat i Aabenraa i södra Danmark och sålde främst jutesäckar till lantbruksindustrin. Jens Terp-Nielsen cyklade omkring för att hämta jutesäckar, transporterade dem för rengöring och reparation och cyklade sedan tillbaka med dem. Tidigt såg Jens Terp-Nielsen nya möjligheter och företaget började utvidga sin verksamhet till att även omfatta produktion av presenningar. 

1960-TALET
Jens Terp-Nielsen var en visionär man med ett innovativt tankesätt och ett exceptionellt affärssinne. Under 60-talet började han introducera olika nya produkter så att produktsortimentet kom att innehålla tolv huvudprodukter. Det var också under detta decennium som Saekko Boy designades och Saekko A/S gradvis förvandlades till ett handelsföretag.

1970-TALET
I slutet av 70-talet gick Jens Terp-Nielsens äldsta son, Preben Terp-Nielsen, med i företaget. Preben hade nyligen tagit en Master (MA) i ekonomi från bryggerisektorn och var driven av tanken på att kunna erbjuda ett mer komplett produktsortiment. Han började därför resa halvvägs runt jorden för att hitta intressanta produkter och inspiration till produktsortimentet.  

Under detta decennium började företaget producera de första blöjorna på Vestvejen under varumärket Bambo. Verksamheten och omsättningen fortsatte att växa och lokalerna på Vestvejen visade sig snart vara för små. Därför togs de första spadtagen för etableringen av en ny produktionsanläggning på Egelund.

1980-TALET
I början av 1980 tillverkades de första blöjorna, Bambo, vid de nya produktionsanläggningarna på Egelund, och i mitten av 80-talet anslöt sig Jens Terp-Nielsens yngste son, Arne Terp-Nielsen, till företaget. Han blev senare VD för Bambo.   

Företaget fortsatte att investera i nya högteknologiska maskiner och etablera nya lager, och 1988 såg de första högkvalitativa inkontinensprodukterna dagens ljus i de nya produktionsanläggningarna på Egelund.   

80-talet erbjöd också ett generationsskifte. Efter mer än 30 år i branschen klev Jens Terp-Nielsen gradvis ut ur företaget för att bli borgmästare i Aabenraa, och han lämnade därför över stafettpinnen till sina två söner.  

1990-TALET
Sönerna Preben och Arne var lika passionerade för verksamheten som sin far, och de fortsatte att förnya och utveckla företaget i hans anda. 1995 byggde de ett nytt automatiserat lager på 14 000 m² på Egelund för att ge mer lagringsplats för det ökande produktlagret. Hela lagret datoriserades och erbjöd imponerande 22 500 pallplatser.  

På 90-talet började företaget också köpa olika företag utomlands som Finess i Sverige, ABENA Frantex i Frankrike och ABENA GmbH i Tyskland. 

Den 1. januari 1999 förvärvades Finess Hygiene AB av den danska Abena koncernen, en framgångsrik familjeägd koncern beläget i Aabenraa.

Läs mer om ABENA AB:s historia.

2000-2016 
Millennieskiftet präglades av en ökande internationalisering. Flera dotterbolag och internationella partners växte fram över hela världen, och företaget började erbjuda mer kompletta produktlösningar under konceptet "One-Stop-Shop" för hälso- och sjukvårdsinstitutioner, industrimarknader och detaljhandeln.  

År 2003 ändrades företagsnamnet till ABENA A/S, och i och med denna namnändring etablerades plattformen för en internationell koncern. 

År 2010 etablerades en 7 500 m² stor kontorsbyggnad utformad som bokstaven A för ABENA vid Egelund, och ABENA:s huvudkontor i Aabenraa består nu av denna huvudkontorsbyggnad, produktionsanläggningarna och två centrallager. 

IDAG 
Idag är ABENA-koncernen verkligen ett internationellt hälso- och sjukvårdsföretag som levererar mer än 36.000 produkter till många olika branscher. Koncernen har totalt 13 dotterbolag och sysselsätter över 1900 personer över hela världen. Förutom att tillhandahålla ett brett utbud av inköpta produkter, producerar vi även flera miljoner miljövänliga barnblöjor och inkontinensprodukter vid de danska, svenska och franska produktionsanläggningarna.

ABENA är – och har alltid varit – starkt präglat av den varmhjärtade skandinaviska kulturen, där etik, miljömedvetenhet och innovation är centrala hörnstenar. Företaget är fortfarande familjeägt och Jens Terp-Nielsens entreprenörskap och affärssinne är fortfarande viktiga delar av ABENA:s DNA. 

Läs mer om hållbarhet och CSR på ABENA.

Läs mer om...

Produktion, inköp och logistik

ABENA är en tillverkare av inkontinensprodukter samt andra hälso- och sjukvårdsprodukter, men vi köper också in ett brett utbud av produkter och råvaror globalt.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

​Vi är redo att hjälpa dig med dina frågor.​
Jag behöver hjälp

Kontakta en specialist

Om du behöver råd eller expertkunskap.
Jag behöver råd

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få råd, bra erbjudanden och mycket mer. 
Registrera mig

Ny kund

Kontakta oss om du inte har ett konto hos oss.
Ansök om konto