ABENA AB

ABENA började ursprungligen som en liten leverantör i danska Aabenraa med ett blygsamt produktsortiment. Idag är ABENA en kundfokuserad, samarbetspartner som utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter inom en rad olika områden. 

ABENA ABs historia

I slutet av 1860-talet etablerades i Kisa ett pappersbruk som förädlade och producerade papper, det är härifrån som ABENA AB har sitt ursprung. Pappersbruket utvecklades och växte med framgång under olika ägare som till exempel Södra (1980-talet) fram till 1990 då Duni AB förvärvade pappersbruket och konverteringsanläggningen från Södra-koncernen. Då beslutades att Dunis tillverkning av hygienprodukter skulle koncentreras till Kisa och säljas mot vårdsektorn av en ny division med egen säljkår under namnet Finess Hygiene. Duni förvärvade 1995 Mellby Medical i Laholm som var ett tillverkande och säljande företag av sjukvårdsprodukter. År 1998 beslutades att Mellby Medicals verksamhet skulle flyttas till Kisa och under detta år bildades Finess Hygiene AB.

Den 1 januari 1999 förvärvades Finess Hygiene AB av den danska ABENA-koncernen*, en framgångsrik familjeägd koncern beläget i Aabenraa med bland annat egen produktion av inkontinensprodukter och barnblöjor. De marknadsför och säljer dessa produkter till hygien- och vårdsektorn i stora delar av världen.

Finess Hygiene AB fortsatte att utvecklas bland annat genom att 2005 förvärva Axiom Sjukvårdsprodukter AB i Östervåla som hade försäljning i Sverige och export över hela världen. Axiom tillverkade framförallt haklappar till vårdsektorn. Under 2006 delas Finess Hygiene i två operativa affärsenheter, Produktion och Sverige. Detta innebar att affärsenheten Sverige tog ansvar för försäljning och marknadsföring av egentillverkade produkter, men också en stor del av ABENA-koncernens övriga handelsvaror. Försäljningen riktades mot hygien- och vårdsektorn samt förbrukningsgrossister. För att fortsätta utvecklingen av den framgångsrika inriktningen så blev Sverigeenheten 2008 ett eget bolag, ABENA AB.

ABENA etableras i Växjö

År 2012 förvärvades ett modernt kontor, lager- och logistikanläggning på 20 993 m² i Växjö. På våren 2013 koncentrerades all lager- och logistikverksamhet till Växjö och under 2014 flyttades också det administrativa huvudkontoret. ABENA AB:s utveckling har varit mycket positiv och är i idag ett stabilt och framgångsrikt företag i Abena-koncernen.

*ABENA-koncernen bildades 1953 av Jens Terp-Nielsen som då grundade Sekko A/S som i huvudsak tillverkade och sålde jutesäckar till lantbruken. Sekko A/S utvecklades genom åren och 1980 etablerades en egen fabrik med produktion av blöjor och hygienbindor under namnet Bambo. Verksamheten bytte namn 2005 till AbBENA A/S och erbjuder idag kunderna ett brett sortiment som till exempel plastpåsar/säckar, sopställ/avfallskorgar, hygienpapper/skyddsdukar, rengöring, hudvård/tvättlappar, bordsdukning, servering/catering, handskar, personligt skydd samt barnblöjor, inkontinensskydd och andra vårdinriktade artiklar. Koncernen har cirka 1800 medarbetare och egna bolag bland annat i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland, Holland, Frankrike, England, Polen, USA, Slovenien, Kina, Vietnamn, Ryssland, Turkiet och Indien.

Därtill kommer ett stort antal distributörer i Afrika, USA, Canada, Asien, Australien och Nya Zeeland samt i ett flertal europiska länder. 

ABENAs historia

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Globala inköp

Ryggraden i våra globala inköp av hälso- och sjukvårdsprodukter, konsumentprodukter och råmaterial förblir att förse dig med de bästa produkterna av högsta kvalitet. Tack vare 40 års erfarenhet gör vi våra inköp med djupgående kunskaper om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik. 

Läs mer

Socialt ansvar

Vi arbetar målinriktat för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsplats, så att vi kan erbjuda våra kunder den bästa servicen och den bästa lösningen. Arbetet borde vara kul och vi strävar efter att göra våra medarbetare redo att göra det lilla extra för att möta våra kunder med motivation, hjälpsamhet och kompetens.

Läs mer