Våra 16 certifieringar

På ABENA har vi stora ambitioner att vara din mest pålitliga leverantör. Vi tror på öppen affärsetik och använder oss av oberoende tredjepartscertifieringar för att dokumentera våra resultat.

Certifieringar ställer många krav på dokumentation av råmaterial, ursprung av råmaterial, produktionsmetoder och ingredienser, m.m. Kriterierna varierar individuellt från certifiering till certifiering, produkt till produkt och tjänst till tjänst.

Här kan du läsa mer om certifieringarna som dokumenterar vår egen produktion. Observera att certifieringarna endast gäller de enskilda produkter de visas på.

 

ISO 9001 (Kvalitet)

ISO 9001 dokumenterar vårt åtagande för kvalitet och ständiga förbättringar. Baserat på kundnöjdhet fokuserar ISO 9001 på hur vi konsekvent kan leverera produkter som uppfyller alla krav och tillför värde för användarna av våra förbrukningsprodukterLäs mer om ISO9001 eller ladda ner ABENA ABs kvalitetspolicy här.

ABENA Produktion A/S, ABENA-Frantex, ABENA A/S, ABENA Logistics, Rul-let A/S, ABENA GmbH, ABENA Global Supply A/S, OX-ON A/S, ABENA Helpi, ABENA AB, ABENA Healthcare BV, ABENA Asia, ABENA Polska Sp. z.o.o, ABENA UK Ltd, Seresco

 

ISO 14001 (Miljö)

ISO 14001 är ett bevis på vårt åtagande att skydda miljön. Det är ett ramverk som möjliggör för oss att förstå de miljöaspekter och påverkningar som våra produkter har och att driva vår verksamhet baserat på resultaten. Läs mer eller ladda ner ABENA ABs miljöpolicy här.

ABENA Produktion A/S, ABENA-Frantex, ABENA AB, ABENA A/S

 

ISO 45001 (Arbetsmiljö)

ISO 45001 visar hur vi arbetar för att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats som aktivt strävar efter att minska arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

ISO 50001 (Energi)

Med ISO 50001 tar vi itu med klimatförändringar. Detta certifikat bevisar våra ansträngningar med att kontinuerligt förbättra vår energiprestanda, inklusive energieffektivitet, energianvändning och förbrukning. Det uppnås bland annat genom att optimera våra produktionslinjer samt genom ökad produktivitet och minskat avfall. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

ISO 13485 (Kvalitet, medicintekniska produkter)

ISO 13485 dokumenterar att vi uppfyller de reglerande kraven för våra medicintekniska produkter. Vår certifiering visar att vi säkerställer patientsäkerhet genom ökad transparens i vår värdekedja, tack vare hög standard, dokumentation, spårning och återkopplingscykler. Läs mer.

ABENA Produktion A/S, ABENA A/S, ABENA AB, ABENA GmbH

 

ISO 22716 – GMP (Good Manufacturing Processes)

ISO 22716 täcker kvalitetsaspekter och dokumentation av våra kosmetiska produkter. Det visar vårt engagemang för att upprätthålla en hög hygienstandard, förebygga kontaminering och definiera krav på råmaterial, bland andra kriterier. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

SMETA

Vår certifiering för Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) bekräftar det sociala ansvarstagandet i vår affärsverksamhet. Det fungerar som bevis på att vi lever upp till kriterierna för social efterlevnad, vilket innebär att vi aktivt bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, gynnsamma miljöförhållanden samt affärsetik. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

OEKO-TEX® (Textiles)

Certifieringen OEKO-TEX® STANDARD 100 möjliggör för kunder och konsumenter att välja textilier testade för skadliga ämnen och som är ofarliga för människors hälsa. ABENA är certifierat enligt STANDARD 100 av OEKO-TEX® för produktion av artiklar med direkt kontakt med huden (produktklass II). Läs mer.

ABENA Produktion A/S, ABENA-Frantex

 

IFS – HOUSEHOLD AND PERSONAL CARE (Ren miljö)

IFS dokumenterar vårt arbete för att öka produktsäkerheten och hygienen för hushålls- och personvårdsprodukter. Certifieringen bekräftar en hög produktsäkerhet för användarna av produkterna. Läs mer.

Rul-let A/S

 
KLS (Business-license for electricity)

KLS beskriver godkännandet av våra elsystem. Det är en försäkran om att alla våra installationer är korrekt utförda och säkra. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

FSCTM (Responsible forest management)

FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell icke-statlig organisation som syftar till att främja en ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen. FSC™-certifierade produkter är gjorda av råmaterial från välskötta skogar och ansvariga leverantörer. Märkets spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder och genom att välja FSC-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogarna, samt de människor och djur som lever där. Läs mer på www.fsc.org

Multiple site certificate

 

PEFC (Responsible forest management)

PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification) är en ideell organisation som främjar hållbart skogsbruk. PEFC™ är skogsägarnas egen organisation och har som målsättning att hjälpa producenter och konsumenter att välja hållbart trä. Vi förbinder oss att följa de tillämpliga kraven för PEFC™. Läs mer.

Multiple site certificate

 

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic är ett bevis på att produkten rekommenderas av experterna från Asthma Allergy Nordic. Produkter med märkningen innehåller inte parfym eller färgämnen och utgör minimal risk för utveckling av hudallergi. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

AllergyCertified

Allergy Certified är en internationell allergicertifiering som ger rekommendationer för kosmetika, blöjor och hygienprodukter. Läs mer.

ABENA Produktion A/S

 

Nordic Swan Ecolabel

Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet. Läs mer

ABENA Produktion A/S, ABENA-Frantex, ABENA AB

 

EU Ecolabel

TEU Ecolabel kallas även för EU-blomman och är den officiella miljömärkningen i Europa. Produkter med EU Ecolabel-märket uppfyller stränga miljökrav när det gäller råvaruproduktion, användning, dokumentation och säkerhet. Läs mer.

ABENA Produktion A/S