EU-direktiv för engångsartiklar i plast

Troligen har du redan hört talas om EU-direktivet för engångsartiklar i plast. Men vad innebär det för dig och ditt företag? Vi hjälper dig få lite mer klarhet i frågorna.

Vad handlar engångsplastdirektivet om?

Engångsplastdirektivet trädde i kraft den 3 juli 2021 och syftar till att minska användningen av specifika plastprodukter som har en skadlig inverkan på miljön och djurlivet. Vissa plastprodukter är helt förbjudna enligt direktivet, medan andra omfattas av krav för att främja minskad och mer hållbar konsumtion. Det övergripande målet är att främja en cirkulär ekonomi och minska mängden plastavfall i haven.

Utökat krav för take away-produkter

På uppdrag av Sveriges regering har Naturvårdsverket tolkat EU-direktivet att reducera mängden engångsplast på marknaden och satt mål att minska konsumtionen av engångsmuggar och engångsmatlådor i Sverige med 50 % senast 2026.

Från och med den 1 januari 2024 gäller följande:

  • Alla som serverar mat eller dryck i engångsartiklar ska kunna erbjuda kunder ett flergångsalternativ.
  • De som serverar mer än 150 måltider eller drycker i engångsartiklar per dag (från och med 2026 gäller 75 måltider eller drycker per dag) måste kunna erbjuda kunder ett flergångsalternativ. Gör man inte detta kan man åläggas en miljösanktionsavgift om 10 000 SEK. 
  • Den som erbjuder flergångsmatlådor och -bägare ska välja sådan som har minst negativ påverkan på miljö och hälsa.
  • De återanvändbara produkterna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • Serveringsstället måste informera konsumenter om den miljöpåverkan som användningen av engångsbägare och engångsmatlådor ger upphov till, samt vilka fördelarna blir genom en minskad förbrukning av dessa.
  • Den som serverar i 100 % plastfria artiklar omfattas inte av direktivet.

All information samt förtydliganden finns här: 

För aktörer som omfattas eller påverkas av beslutet att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor.

 

Vad menas egentligen med flergångsprodukt?

Flergångsprodukter är avsedda att användas flera gånger innan de kasseras eftersom de är utformade att inte gå sönder eller fungera sämre efter en användning. Flergångsprodukter uppfattas och används oftast av konsumenter som en återanvändbar produkt.

Detta kan vi på ABENA erbjuda dig

På grund av den nya lagen behöver de allra flesta som serverar måltider och drycker i engångsartiklar se över sin verksamhet och eventuellt göra vissa anpassningar. Det kan exempelvis gälla materialval, återvinning eller logistik kring flergångsprodukter. Vi på ABENA finns här för dig och hjälper dig att hitta rätt lösningar för just dina behov.

Tillsammans väljer vi ut lämpliga ersättare till de produkter som inte längre får användas.

Hållbara alternativ

Vi på ABENA rekommenderar alltid att du väljer material och produkter som passar dina behov. En mängd olika faktorer påverkar beslutsprocessen: din matproduktionsprocess, möjligheterna att sortera och återvinna, hur viktig en grön hållbar profil är för din verksamhet, m.m

 

Flergångsprodukter

Våra återanvändbara och tvättbara produkter är gjorda av 100% återvinningsbar PP (polypropen). Produkterna är testade och garanterade att klara upp till 125 tvättar. Enligt EN 12875-1:2005 går produkterna även att diska i diskmaskin. Genom att välja återanvändbart PP får du ett cirkulärt, lättare och okrossbart alternativ till glas och porslin som har lägre CO2 utsläpp jämfört med engångsplast.

Våra flergångsprodukter

 

Sockerrör

Bagasse är ett material gjort på överblivna fibrer från sockerrörsproduktion som är 100% naturliga. Produkter i bagasse är mycket robusta, väl lämpade för varma och kalla livsmedel samt för uppvärmning i mikrovågsugn. Ett premiumalternativ som finns i flera olika utföranden.

Våra produkter i sockerrör

 

Trä

Ett miljövänligt val då det är helt biologiskt nedbrytbart och komposterbar. Dessutom är trä 100 % förnybart och ger ett naturligt, rustikt utseende på din matpresentation.

Våra produkter i trä

 

Papper

Papper finns i flera olika utföranden och i vårt breda sortiment finns allt från 100% naturligt papper till olika beläggningsalternativ. Papper är ett kostnadseffektivt alternativ utan att kompromissa på funktionaliteten.

Våra pappersprodukter

 

Palmblad

Naturligt fallna palmblad samlas upp, rengörs och värmepressas till olika storlekar och former. 100 % fria från kemikalier och andra tillsatser, samt helt nedbrytbara och komposterbara. Resultatet är ett starkt material med en elegant, träliknande struktur.

Våra palmbladsprodukter

 

Kaolinbeläggning

Kartongens översida är belagd med ett ultratunt lager kaolin (lera). Det innebär ingen extra barriär, utan bara ett naturligt lager som gör ytan lite smidigare. Kaolinbelägg¬ningen är biologiskt nedbrytbar, komposter¬bar och av naturligt ursprung.

Våra produkter med kaolinbeläggning

 

Serveringsförslag på flergångstallrikar

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Alternativ till plast

Egenskaper hos alternativa material. Med den pågående debatten om plast söker många konsumenter efter alternativa material. Men vilka alternativ finns det? Och vilka är för- och nackdelarna med de olika materialen? 

Läs mer

Svanenmärkt kaffebägare

ABENA Sverige introducerar nu en Svanenmärkt bägare. De nya bägarna ger konsumenterna möjlighet att dricka kaffe i bägare som lever upp till tuffa miljö- och kemikaliekrav.

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer

Gå med i den hållbara vågen – välj miljövänliga serveringsprodukter

Miljömärkningar och certifikat visar vägen. Det kan vara svårt att orientera sig i alla valmöjligheter som finns när du ska duka bordet med miljövänliga produkter. Att välja produkter med internationellt erkända miljömärkningar och certifieringar är alltid en bra start.

Läs mer