Gör en mätbar skillnad för miljön

Med livscykelanalyser (LCA) blir det enklare för dig att välja produkter som gör skillnad för miljön. LCA ger dig möjligheten att välja produkter som passar dina hållbarhetsmål och gör en mätbar skillnad.

Med LCA kan vi beräkna miljöpåverkan för varje steg i våra produkters livscykel, och jämföra olika kombinationer av råvaror, förpackningslösningar, transport och mycket mer när vi designar och utvecklar produkter. Detta ger dig möjligheten att välja produkter utifrån råvaror, funktionalitet och miljöavtryck.

Hur beräknar vi LCA på ABENA?

Baserat på 16 påverkansfaktorer beräknar vi allt som tas från miljön (till exempel råvaror) till utsläpp i miljön (till exempel koldioxid) för majoriteten av våra produkter i vårt sortiment.

 • Klimförändringar (CO2)
 • Ozonskiktsnedbrytning
 • Ekotoxicitet – sötvatten
 • Humantoxicitet – cancereffekter
 • Humantoxicitet – icke-cancer-effekter
 • Partiklar/Oorganiska luftvägsämnen
 • Joniserande strålning – hälsoeffekter på människor
 • Fotokemisk ozonbildning
 • Försurning
 • Eutrofiering/övergödning – på land
 • Eutrofiering/övergödning – sötvatten
 • Eutrofiering/övergödning – havsvatten
 • Resursutarmning – vatten
 • Resursutarmning – mineraler
 • Resursanvändning – Fosilabränslen
 • Landomvandling

Källa: Ecochain

Beräkningarna finns tillgängliga på begäran för följande produktkategorier: food Service, skyddsutrustning, sängskydd, handskar, hudvård (våtservetter), avfallshantering, inkontinensprodukter, babyblöjor, feminina hygienprodukter, hygienpapper, table-top, rengöring (moppar, trasor med mera).

LCA standarder

Vår livscykelanalysmetod är standardiserad och vi följer internationellt erkända metoder, standarder, programvarudatabaser, och samarbeten kring kunskapsutbyte.

LCA för experter (tidigare Gabi)

Denna programvara tillhandahåller den data som används för våra livscykelberäkningar.

ISO 14040

Denna standard beskriver principerna och ramverket bakom LCA-beräkningarna.

ISO 14044

Denna standard beskriver kraven och riktlinjerna för LCA-beräkningar.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Denna panel tillhandahåller vetenskapliga bedömningar av klimatförändringar samt alternativ för att mildra förändringarna.

Product Environmental Footprint (PEF)

PEF 3.0 används för att beräkna miljöpåverkningsfaktorerna under en produkts livscykel.

En del av ABENAs vision för 2030

Vi strävar efter att skapa verkliga lösningar som skyddar vår planet. Det är därför vi använder livscykelanalys (LCA) för att identifiera nya sätt att minska våra kunders och vår egen miljöpåverkan. 

Genom att använda LCA-beräkningar kan vi arbeta smartare och optimera samarbetet med våra leverantörer så att vi tillsammans kan hitta produktkombinationer som gör konkreta förändringar för miljön.

Läs mer om de positiva miljöeffekter vi strävar att uppnå till 2030.

Läs mer