Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Börja din hållbarhetsresa – bli en partner till ABENA

Vi tar ett helhetsgrepp om hållbarhet. Det är vår högsta prioritet, vilket också innebär att vi värdesätter ansvar i alla partnersamarbeten inom hela vår organisation. Genom ett framtida samarbete med ABENA säkerställer du ett hållbart partnerskap. Vi har utvecklat ett unikt dialogverktyg så att vi tillsammans kan hitta rätt produkter och lösningar som passar dina behov.

ABENAs hållbarhetsvision

Mer än 36 000 produkter -  alla producerade med hållbarhet i åtanke. 

När vi producerar tonvis med produkter varje dag är vi beroende av en pålitlig och robust energikälla. Våra produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike drivs idag av 100 % förnyelsebar energi för att ge våra produkter en så ren start som möjligt. 

Vi jobbar för att bidra till FN:s 17 mål inom hållbar utveckling och har satt upp tre ambitiösa klimatmål som ska uppnås till år 2030.

ABENAs klimatmål 2030

  • 70% Bio-baserade produkter
    Vi anpassar vårt produktsortiment efter ett cirkulärt ekonomitänk.
  • 70% Reducering av CO2-utsläpp
    Vi använder 100% förnyelsebar energi och förbättrar vår energieffektivitet.
  • 70% Miljömärkta produkter
    Vi dokumenterar alla miljöinsatser inom vårt produktsortiment.

Kontakta oss i dag för att boka ett möte om hur du kan genomföra din hållbarhetvision genom att bli en partner till ABENA.
Låt oss vägleda dig

Hållbarhetsmål 7

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.
Läs mer om mål 7

Hållbarhetsmål 8

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 
Läs mer om mål 8

Hållbarhetsmål 12

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.. För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.
Läs mer om mål 12

Hållbarhetsmål 15 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen.
Läs mer om mål 15

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s 17 mål för hållbar utveckling visar vägen till en bättre och mer hållbar framtid för alla. Målen är inriktade på de globala utmaningar vi står inför, som bland annat fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa.
Läs mer om FN:s mål