FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling består av 17 specifika mål och 169 delmål. De är ett ställningstagande som alla länder gjort – fattiga, rika och medelinkomstländer –för att vidta åtgärder som främjar välstånd och samtidigt skyddar vår jord. 

För att få ett slut på fattigdomen krävs strategier som bygger ekonomisk tillväxt och tillgodoser en rad sociala behov som utbildning, hälsa, socialt skydd och arbetstillfällen, samtidigt som hänsyn tas till klimatförändringar och miljöskydd. 

Vad är hållbar utveckling?

Enligt FN kan hållbar utveckling definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vidare kräver hållbar utveckling gemensamma ansträngningar för att bygga en inkluderande, hållbar och uthållig framtid för människor och planeten.

På ABENA är hållbarhet en del av vårt DNA. Vi strävar efter att allt vi gör ska ha fokus på hållbarhet och vi åtar oss att uppnå fyra av FN:s mål för hållbar utveckling för att åstadkomma en positiv förändring för naturen och samhället till 2030.

Vill du veta mer?

Läs mer om FN:s arbete med målen för hållbar utveckling och hur de kan uppnås innan 2030.  Kontakta oss i dag för att boka ett möte om hur du kan genomföra din hållbarhetvision genom att bli en partner till ABENA.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer

Över 20 år med det nordiska Svanenmärket

Det nordiska Svanenmärket är det officiella nordiska miljömärket. När ABENA år 1998 certifierades med det nordiska Svanenmärket var det första gången någonsin som det mycket eftertraktade miljömärket tilldelades barnblöjor. Två år därefter var ABENA även först med att få det nordiska Svanenmärket för inkontinensprodukter. 

Läs mer

Alternativ till plast

Egenskaper hos alternativa material. Med den pågående debatten om plast söker många konsumenter efter alternativa material. Men vilka alternativ finns det? Och vilka är för- och nackdelarna med de olika materialen? 

Läs mer

EU-direktiv för engångsartiklar i plast

Troligen har du redan hört talas om EU-direktivet för engångsartiklar i plast. Men vad innebär det för dig och ditt företag? Vi hjälper dig få lite mer klarhet i frågorna.

Läs mer