Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.

Vi går längre. Gör du?

Det är väldigt viktigt för oss att våra produktionsanläggningar är ansvarsfulla och hållbara. Vi har kommit långt men vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och produktionsmetoder.

I dag består vår energiförbrukning av 100 % förnybar energi och under de senaste 10 åren har våra koldioxidutsläpp minskat betydligt. 

Visste du att...

  • Sedan 2009 har vi minskat koldioxidutsläppen i vår danska produktion med 62,1%
  • Sedan 2009 har den totala elförbrukningen i vår danska anläggning sjunkit med 10,23%
  • Energin som används för att producera våra barnblöjor kommer från vindkraft
Bli partner till ABENA så kan vi hjälpa dig att hitta rätt produktlösningar för dig och ditt företag.

Kontakta oss idag

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Mål 7: Prisvärd och ren energi

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.

Läs mer

Mål 8: Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 

Läs mer

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen. Naturen och det vilda djur- och växtlivet är hårt utsatt och vi är stolta över att kunna bidra till att nå det här målet.

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer