Hållbarhet

Genom dialog hjälper vi dig att fokusera på vardagens utmaningar ur ett hållbart upphandlingsperspektiv.

En professionell partner inom hållbarhet

Vad är viktigast för dig när det kommer till hållbarhet?

Svaret på detta kan variera från person till person – från företag till företag – och ibland är det utmanande att sätta ord på hur man vill uppfylla sitt företags hållbara vision. Med ett skärpt fokus på jordens begränsade resurser och de destruktiva utsläppen av koldioxid har det aldrig varit mer relevant att agera hållbart. 

ABENA är din ansvarsfulla och professionella partner – även inom hållbarhet. Vi har många års erfarenhet på området och vet hur vi använder världens resurser åt dig på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi har gjort det lätt för dig att övervinna dina dagliga utmaningar genom att erbjuda kompletta produktlösningar med hållbarhet i åtanke. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar med produkter av högsta kvalitet, expertkunskap och rätt dokumentation för just din verksamhet. 

Nå dina hållbarhetsmål med ABENA

Hållbarhet är en del av vårt DNA. ABENA har arbetat aktivt och passionerat med hållbarhet i mer än 30 år. För oss betyder hållbarhet: 

 • Ett tydligt fokus på kvalitet
 • Att ta hand om miljön
 • Att ta vårt sociala ansvar på allvar

ABENA har utvecklat ett dialogverktyg som gör det lättare för dig och dina kollegor att utveckla era tankar och idéer om hållbarhet till konkreta initiativ. Tillsammans med våra hållbarhetsexperter och konsulter kan vi hjälpa dig att förena din hållbarhetsprofil med inköp och hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål.

Som din hållbara partner lovar vi att vi tar hand om miljön. 

Som företag har vi ett ihärdigt fokus på kvalitetskontroll, full spårbarhet och omfattande dokumentation. ABENA är certifierade enligt:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 • FSC 
 • PEFC

Vi är medlemmar i FNs Global Compact och amfori BCSI, vilket garanterar att vi är en ansvarfull partner. 

Läs mer om hur ABENA arbetar med hållbarhet.

ABENAs hållbarhetsvision

Mer än 36 000 produkter -  alla producerade med hållbarhet i åtanke. 
När vi producerar tonvis med produkter varje dag är vi beroende av en pålitlig och robust energikälla. Våra produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike drivs idag av 100 % förnyelsebar energi för att ge våra produkter en så ren start som möjligt. 

Vi jobbar för att bidra till FN:s 17 mål inom hållbar utveckling och har satt upp tre ambitiösa klimatmål som ska uppnås till år 2030.

ABENAs klimatmål 2030

 • 70% Bio-baserade produkter
  Vi anpassar vårt produktsortiment efter ett cirkulärt ekonomitänk.
 • 70% Reducering av CO2-utsläpp
  Vi använder 100% förnyelsebar energi och förbättrar vår energieffektivitet.
 • 70% Miljömärkta produkter
  Vi dokumenterar alla miljöinsatser inom vårt produktsortiment.
Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Mål 7: Prisvärd och ren energi

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.

Läs mer

Mål 8: Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 

Läs mer

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.

Läs mer

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen. Naturen och det vilda djur- och växtlivet är hårt utsatt och vi är stolta över att kunna bidra till att nå det här målet.

Läs mer