Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen. Naturen och det vilda djur- och växtlivet är hårt utsatt och vi är stolta över att kunna bidra till att nå det här målet.

Vi använder ansvarsfullt producerade material. Gör du?

För att bevara och förbättra den biologiska mångfalden har vi ett ständigt fokus på att använda hållbara material för både produkter och förpackningar.

Många av våra produkter är certifierade enligt PEFC och FSC™ (Forest Stewardship Council). De bidrar till att skydda djurbeståndet och den biologiska mångfalden, samtidigt som de är kundernas garanti för att tropiska och hotade trädarter inte används. 

Vårt sortiment innehåller även ett stort antal Svanenmärkta produkter. Våra barnblöjor och inkontinensprodukter var faktiskt först i världen med att bli Svanenmärkta, för över 20 år sedan.

Visste du att...

  • Energin som används för att producera våra barnblöjor kommer från vindkraft
  • Våra produkter uppfyller kraven för flera miljömärkningar
  • Mer än 80% av våra inkontinensprodukter och barnblöjor är miljömärkta

Kontakta oss idag

Hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare.