Mål 7: Prisvärd och ren energi

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.

Vi siktar högre. Gör du?

Vi gör allt vi kan för att använda mer hållbar energi.

Majoriteten av våra koldioxidutsläpp kommer från vår energiförbrukning. Därför har vi ställt om till hållbara energikällor. I dag drivs vår egen produktion i Danmark av 100 % vindkraft. Även våra produktionsanläggningar i Sverige och Frankrike använder förnybara energikällor. 

Visste du att...

  • ABENAs energiförbrukning i våra egna fabriker består av 100 % förnybar energi.
  • 85,42% av avfallet från vår danska produktion återvanns under 2019.
  • Vi har ökat värmeåtervinningen i vår danska produktionsanläggning med 147% sedan 2009.
  • Vi optimerar ständigt vår energianvändning för att minska koldioxidutsläppen.

Söker du en ansvarstagande partner med en hållbar försörjningskedja? Kontakta oss idag, så börjar vi vår hållbarhetsresa tillsammans.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Mål 8: Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 

Läs mer

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.

Läs mer

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen. Naturen och det vilda djur- och växtlivet är hårt utsatt och vi är stolta över att kunna bidra till att nå det här målet.

Läs mer

Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

Läs mer