Mål 8: Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 

Bryr du dig? Det gör vi

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och engagerar oss i många olika initiativ som främjar bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

I vår verksamhet i Danmark finns en Flex-avdelning för medarbetare som behöver arbeta under särskilda villkor – permanent eller tillfälligt. Samtidigt medverkar vi i ett statligt projekt för att integrera flyktingar i Danmark på arbetsmarknaden.

Visste du att...

 • ABENAs uppförandekod bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact.
  En riktlinje för hur företag anpassar strategier och verksamheter efter universella principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

 • Vi stöder och tillämpar amfori BSCI-uppförandekoden.
  Amfori BSCI är ett affärsdrivet initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala försörjningskedjan.

 • Vi är SMETA-certifierade och följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter och konventionen från Internationella arbetsorganisationen (ILO).
  SMETA är en granskningsbar certifieringsstandard som uppmuntrar organisationer att utveckla, upprätthålla och tillämpa socialt acceptabla metoder på sina arbetsplatser.

  Vi bryr oss och vi verkar för att skapa en hälsosam organisation med en bra arbetsmiljö.
  Vill du följa med på vår hållbarhetsresa?

  Hör av dig till oss

Hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare.