Certifieringar

Om Bambo Natures certifieringar och miljömärkningar

Vi arbetar med de mest strikta certifieringsorganen i världen för att erbjuda dig de bästa och säkraste Bambo Nature-blöjorna och hudvårdsprodukterna. Ta reda på mer om de miljömärkningar och certifieringar våra produkter har erhållit och vad de innebär för dig och din familj.

Observera: Certifieringarna och miljömärkningarna gäller endast de enskilda produkter som de visas på.Nordic Swan Ecolabel – främjar hållbarhet i alla steg
Med målet att skapa ett hållbart samhälle genom hållbar konsumtion utvärderar Svanenmärket produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel – från valet av råmaterial till tillverkningsprocessen, ända fram till produktens kassering.

Asthma Allergy Nordic – den prestigefyllda blå märkningen som lyfter allergimedvetenhet
Asthma Allergy Nordic certifierar produkter som utgör minsta möjliga risk att orsaka allergier. Huvudmålet är att göra det lättare för personer med kontaktallergier att hitta produkter som förbättrar vardagen.


FSC™ – Forest Stewardship Council –  främjar ansvarsfull användning av skogsprodukter
FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell, icke-statlig organisation som syftar till att främja ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen. FSC™-certifierade produkter är gjorda av råmaterial från välskötta skogar och ansvariga leverantörer. Märkets spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder och genom att välja FSC™-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogarna och de människor och djur som lever där. Läs mer på www.fsc.org 


Ecocert COSMOS – certifieringen för miljövänlig kosmetika
Ecocert COSMOS, det första certifieringsorganet för naturliga och ekologiska kosmetikaprodukter,  säkerställer att produkter uppfyller höga miljövänliga standarder – från ingredienser till förpackning. Endast produkter innehållande minst 95% naturliga ingredienser (per vikt) är berättigade certifiering.

Dermatologically Tested – främjar produkter som är skonsamma mot huden
Dermatologically Tested-märkningen garanterar att en produkt har testats för potentiella hudreaktioner av ett oberoende tredjepartslaboratorium. Det innebär att även personer med känslig hud kan använda våra produkter.


EU Ecolabel
EU Ecolabel, även känt som EU-blomman, är den officiella miljömärkningen i Europa. Produkter med EU Ecolabel uppfyller stränga miljökrav gällande råmaterial, produktion, användning, dokumentation och säkerhet.


CE-märkning
CE-märkningen finns på många produkter som handlas inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det signalerar att produkterna har bedömts uppfylla höga krav på säkerhet, hälsa och miljö. CE står för Conformité Européenne (europeisk överensstämmelse) och är globalt välkänt och erkänt.


The Vegan Trademark
The Vegan Trademark är den internationella standarden för veganprodukter och förvaltas av The Vegan Society. För att uppnå märkningen måste en produkt uppfylla flera kriterier, bland annat att produkten inte innehåller ingredienser av animaliskt ursprung samt att produkten inte har testats på djur.


OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX är en oberoende tredjepart som testar och kontrollerar skadliga ämnen i många konsumentprodukter. Certifieringen säkerställer att en given produkt uppfyller stränga krav gällande ingredienser, processkemikalier, färger, spårämnen och tillsatser. Märkningssystemet har funnits sedan 1992. 


The EcoSun Pass
EcoSun Pass är ett verktyg som används för att bedöma miljöpåverkan av solkrämsprodukter. För att erhålla certifiering måste kombinationen av solskyddsfilter i en produkt uppfylla specifika parametrar i en beräkning för att minimera skadan på havsmiljön. Solkrämer som är EcoSun Pass-certifierade är revvänliga, vilket innebär att de innehåller minimala och noggrant utvalda mängder kemikalier som kan skada  korallrev och annat marint liv.


TÜV OK biobased
TÜV OK biobased är en tredjepartscertifiering som ges för förpackningar tillverkade med mer än 20% förnybara råvaror. Antalet stjärnor på logotypen hänvisar till biobaserad kolhalt-klassen (BCC) som erhållits. Bambo Natures pappersförpackning är certifierad med fyra stjärnor, vilket innebär att den är tillverkad med mer än 80% BCC, vilket är det högsta värdet.


30% post-consumer recycled
Våra Bambo Nature-blöjförpackningar består av 30% postkonsumentåtervunna råmaterial, vilket innebär att det behövs mindre ny plast vid tillverkningen. Det återvunna materialet kommer från konsumenters hushållsplastavfall som noggrant rengörs och sorteras efter kvalitet. På så sätt minskar vi användningen av icke-förnybara resurser genom att använda återvinningssystemet på ett meningsfullt sätt.


ISO 14001
ISO 14001 certifierar att tillverkaren av Bambo Nature-blöjor, ABENA Produktion A/S, har ett miljöledningssystem. Standarden ger företag en ram att minimera sin negativa miljöpåverkan. Certifieringen uppnås av företag som väljer att aktivt arbeta med att minska och förbättra sin miljöpåverkan.


ISO 50001
Tillverkaren av Bambo Nature-blöjor, ABENA Produktion A/S, är ISO 50001-certifierad. Certifieringen bekräftar att vi har ett energiledningssystem där vi aktivt arbetar för att minska vår totala energiförbrukning. Vi genomför kontinuerliga energioptimeringsprojekt och övervakar vår energianvändning och effektivitet, samtidigt som vi sätter årliga mål för vår energiprestanda.


SMETA
Vi är certifierade enligt SMETA och följer den Allmänna föreskriften om mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens konventioner. SMETA är en revisionsbar certifieringsstandard som uppmanar organisationer att utveckla, upprätthålla och tillämpa socialt acceptabla metoder på sina arbetsplatser.