ABENA antimikrobiella handskar

En revolution i förebyggandet av infektioner

ABENA antimikrobiella handskar är den första handsken i världen som ger ett effektivt antimikrobiellt skydd samtidigt som den är utfällningsfri (non-leaching). Det är en ny typ av medicinsk handske med inbyggd antimikrobiell teknik.

Fördelar med ABENA Antimikrobiella handskar

• Världens första utfällningsfria (non-leaching) antimikrobiella handskar

• Dödar upp till 99,999 % av vissa bakterier

• Ger aktivt skydd mot VRI (vårdrelaterade infektioner)

• Inte allergiframkallande i tester


ABENA antimikrobiella handskar revolutionerar framtidens infektionsförebyggande

ABENA antimikrobiella handskar är en ny typ av medicinsk handske med inbyggd antimikrobiell teknik för att bekämpa infektioner och bakterieresistens.
ABENA antimikrobiella handskar aktiveras av ljus och syre och kan döda upp till 99,999 % av vissa mikroorganismer. De ger en extra aktiv skyddsbarriär för sjukvården runt om i världen.


Ladda ned broschyr

 

ABENA antimikrobiella handskar kan döda upp till

99,999 %

 av vissa mikroorganismer redan inom 5 minuter

 

 

En aktiv metod för att förebygga VRI

Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner onödigt lidande och ökade vårdkostnader för miljontals patienter och deras familjer runt om i världen. Dessa infektioner förlänger sjukhusvistelser, ökar risken för postoperativa komplikationer och funktionsnedsättningar, ökar antibiotikaresistensen och leder till onödiga dödsfall och enorma ekonomiska förluster för sjukvården.

ABENA antimikrobiella handskar spelar en aktiv roll i att minska spridningen av infektioner.

Medan traditionella medicinska handskar endast fungerar som en passiv barriär mellan mikroorganismerna och dina händer, minskar ABENA antimikrobiella handskar aktivt risken för smittöverföring från en infektionskälla till en mottaglig patient.

Kliniska studier visar att medicinska handskar spelar en avgörande roll i att förebygga kontaminering, spridning och överföring av smittämnen i vårdmiljöer.

Huvudfunktioner

Mikroorganismer
Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer
Mikroorganismer
Fotodynamiskt snabbdödande
Mikroorganismer
Utfällningsfri (non-leach) teknik
Mikroorganismer
För allsidig användning
Mikroorganismer
Bidrar inte till bakterieresistens
Mikroorganismer
Bevisat säkert för huden

Egenskaper hos ABENA antimikrobiella handskar

Mikroorganismer

Revolutionerande utfällningsfri (non-leach) teknik


ABENA antimikrobiella handskar är världens första utfällningsfria (non-leaching) antimikrobiella handskar. Den aktiva substansen har testats för icke-migration med:

• Vatten
• Varmvatten (45 grader Celsius)
• Svett
• Saliv
• Etanol

Mikroorganismer

För allsidig användning


ABENA antimikrobiella handskar har visat sig vara säkra för en rad användningsområden och branscher.
Sjukvården: testad för ogenomtränglighet och hållfasthet, och är effektiv vad gäller att förebygga kontaminering mellan patient och vårdpersonal samt vid hantering av olika kemoterapeutiska läkemedel.

Personlig skyddsutrustning (PPE): testad för att skydda användare från ämnen och hälsoskadliga blandningar och skadliga biologiska ämnen som kan ha mycket allvarliga följder eller vara skadliga för hälsan.
Mikroorganismer

Bevisat säkert för huden


ABENA antimikrobiella handskar har testats och visat sig vara säkra vid olika typer av kontakt. Enligt dessa tester är handsken:

• inte irriterande
• inte allergiframkallande
• inte giftig
• inte cytotoxisk
• icke-sensibiliserande och medför låg risk för hudinflammation

ABENA antimikrobiella handskar är nu också visad effektiv mot

COVID-19 Virus1

Fotodynamiskt snabbdödande

Den aktiva substansen på handsken är en fotosensibiliserare som alstrar singletsyre när den utsätts för ljus. Singletsyret oxiderar bakteriens protein och lipid, vilket leder till att mikroorganismerna dör.

Dödar mikroorganismer snabbt vid kontakt

Oberoende testning har visat att de flesta bakterier som kommer i kontakt med handskarna exponeras för antimikrobiell aktivitet och dödas redan inom fem minuter. Det här tekniska genombrottet bygger på många års grundlig och banbrytande antimikrobiell forskning. 

I slutändan bidrar ABENAs antimikrobiella handskar till att minska risken för smittspridning från en infektionskälla till en mottaglig patient. När den här tekniken, som redan är standard i många vårdmiljöer, är inbyggd i handskarna elimineras behovet av ytterligare lösningar och kemikalier.

BIDRAR INTE TILL BAKTERIERESISTENS

Risken för att bakterier utvecklar en resistens mot den aktiva substansen har bedömts som ”låg”.

I allmänhet anses sannolikheten för resistensutveckling hos oxidativa antimikrobiella medel vara låg enligt EU:s vetenskapliga kommitté.

Baktericid effekt

hos ABENA antimikrobiella handskar*

-MRSA 99,988 % på 5 minuter
-Human Coronavirus 99.259 %¹ på 5 minuter
-Staphylococcus aureus 99,999 % på 5 minuter
-Enterococcus faecium 99,991 % på 5 minuter
-Enterococcus faecalis (VRE) 99,982 % på 5 minuter
-Streptococcus pyogenes 99,946 % på 5 minuter
-Klebsiella pneumoniae 96,471 % på 10 minuter
-E. coli 99,030 % på 15 minuter

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

Vi är redo att hjälpa dig med dina frågor.​
Jag behöver hjälp

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få råd, bra erbjudanden och mycket mer.
Registrera mig

Ny kund

Kontakta oss om du inte har ett konto hos oss.
Ansök om konto

1. Determination of the Virucidal Activity (ASTM D7907-14) of NB-AB-AMPF-030-SE-VBLU-EN6N Antimicrobial Nitrile Powderfree
Examination Gloves (Blue), Test Report No.: VX-TR-22-0152.

*Based on ASTM D7907 Standard Test Methods for Determination of Bactericidal Efficacy on the Surface of Medical Examination Gloves, AMG (Antimicrobial Glove) is effective in killing prevalent and antibiotic resistant microbes such has MRSA and VRE. Test data has shown that AMG can kill 99.999% of some microbes in as quickly as 5 minutes. Test result available upon request.