Finess Hygiene och ABENA gör en storsatsning på fabriken i Kisa

Processen påbörjades i april 2021 – Nu står det klart att Finess Hygiene och ABENA investerar över 25 miljoner kronor i en ny tvättlappsmaskin till fabriken i Kisa.

”Detta är i särklass den största investeringen ABENA gjort på Finess Hygiene i Kisa. Den nya maskinen ger oss möjligheten att bli bättre samt mycket mer konkurrenskraftiga”, säger Finess VD Fredric Moe. ”Vi kommer att få en modernare maskinpark som även skapar en bra produktionsergonomi för vår personal.”

Maskinen kommer att ha en helautomatisk process, från råmaterial till färdigvara vilket innebär att Finess kan öka sin kapacitet och tillverkning markant på den största produktgruppen, tvättlappar. 

Finess är en av norra Europas största tillverkare av tvättlappar, idag står produktgruppen för mer än 50% av produktionen och försäljningen. Målsättningen med den nya maskinen är att vi ska nå fler kunder och ta fler marknadsandelar. 

Preliminärt kommer den nya maskinen stå klar hösten 2024.


Fredric Moe
VD
0706 81 04 40
frmo@abenaab.se

 


Abena AB har funnits i Växjö sedan 2014,  har 59 medarbetare och omsatte år 2018
381 miljoner SEK. Företaget säljer och marknadsför förbrukningsartiklar inom Sverige till offentlig och privat sektor. Abena AB ingår i den familjeägda Abena-koncernen som är en av Europas mest betydande leverantör för produkter inom hygiensektorn med en omsättning på ca 5,9 miljarder SEK. Koncernen har stort fokus på miljö, hållbarhet och socialt ansvar, något som syns tydligt i företagets många certifieringar inom just dessa områden.

///

 I Kisa, Östergötland, har Finess Hygiene utvecklat och producerat hygieniska engångsprodukter i över hundra år. Vi är marknadsledande i Sverige gällande tvättlappar, där all produktion sker i den egna fabriken i Kisa. Vi är 75 medarbetare och omsatte förra året ca 210 miljoner SEK. Förutom tvättlappar innefattar våra största produktgrupper haklappar, tvättvantar och skyddslakan, som säljs över hela världen. Finess Hygiene ingår i den familjeägda ABENA-koncernen som är en av Europas mest betydande leverantör för produkter inom hygiensektorn, med en omsättning på ca 6 miljarder SEK. Koncernen har stort fokus på miljö, hållbarhet och socialt ansvar, något som syns tydligt i företagets många certifieringar inom just dessa områden.