ABENA-koncernen presenterar sin första hållbarhetsrapport

ABENA-koncernen presenterar sin första hållbarhetsrapport, som lyfter fram de framsteg som gjorts inom viktiga fokusområden för medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

ABENA-koncernens hållbarhetsrapport kombinerar nyckelinformation om ABENAs finansiella och hållbarhetsrelaterade resultat. Den ger en helhetsbild av ABENAs syfte och mål under rapporteringsperioden, 2021-05-01 till 2022-04-30.

 

Ett viktigt kliv framåt
Arne Terp-Nielsen, styrelseordförande i ABENA-koncernen, säger: 
“Denna rapport är den första i sitt slag för ABENA-koncernen och ett viktigt steg framåt för att nå våra 2030-mål. Med den här rapporten formaliserar vi vårt hållbarhetsarbete genom att mäta och dokumentera våra nuvarande resultat, för att kunna analysera och identifiera förbättringsområden. Vi är medvetna om att de beslut vi fattar idag är avgörande för att skapa långsiktiga, positiva effekter som säkerställer en hållbar utveckling även i framtiden. Genom denna rapport tar vi ansvar för våra mål och vi ser fram emot det viktiga arbete som ligger framför oss”. 

Ett decentraliserat arbetssätt
ABENA-koncernens inställning till hållbarhet bygger på ett decentraliserat arbetssätt, som ger alla medarbetare möjlighet att vidta åtgärder och driva engagemang för att skapa värdefulla, hållbara arbetssätt. 
“Hållbarhet är förankrat i vårt företags DNA och vilar på årtionden av engagemang för att påverka både människor och miljö positivt. Strävan efter en hållbar framtid kräver dock ett nytt förhållningssätt till hur vi tänker och agerar. Vi behöver hela tiden påminna oss om att hållbarhet är något vi uppnår tillsammans, varje dag. Och vi måste alla dra vårt strå till stacken för att det ska lyckas”, säger Arne Terp-Nielsen. 

Momentum i hållbarhetsarbetet
ABENA går in i en ny strategiperiod, där flera hållbarhetsinitiativ ser dagens ljus. Att minska koldioxidutsläppen och förbättra den totala verksamhetens resultat fortsätter att vara våra strategiska fokusområden under de närmaste åren.

 

 

Om ABENA
ABENA är en dansk, familjeägd koncern, med fler än 2 000 anställda och verksamhet i drygt 90 länder runt om i världen. ABENA erbjuder fler än 38 000 produkter: från ett brett sortiment för vårdsektorn till helhetslösningar för restauranger och hotell, städ- och avfallshantering och mycket mer.
ABENA-koncernen har sitt huvudkontor i Aabenraa, Danmark, och har dotterbolag i 11 länder. ABENA har egna produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike och köper utöver det in produkter från hela världen.