ABENA AB redovisar ett starkt resultat även efter pandemin

I årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-05-01-2022-04-30 redovisar ABENA AB ett starkt resultat med hög omsättning och bibehållen vinst.

Jämfört med föregående verksamhetsår har efterfrågan på handskar och skyddsmaterial minskat, vilket också har bidragit till reducerade priser. Kriget i Ukraina har dessutom försvårat inköp av vissa produkter och inneburit höjda hemtagningskostnader. Trots detta redovisar ABENA AB en fortsatt hög omsättning, bibehållen vinst och företaget uppnådde sina finansiella mål för 2021/2022.

- Vi har lyckats tillgodose våra kunders behov av produkter och lösningar både under och efter pandemin. Tack vare alla medarbetare och vårt starka globala inköpsnätverk har vi hanterat årets utmaningar bra, både vad gäller logistik och global försöjningsproblematik. Det har stärkt vårt varumärke och hjälpt till att etablera oss som en pålitlig leverantör på den svenska marknaden, säger Fredric Moe, VD för ABENA AB.

Två systerbolag blir ett
Den 1 november 2022 genomfördes en fusion av ABENA AB och Finess Hygiene AB.
Företagen har under många år arbetat sida vid sida, men då som systerbolag inom den danska ABENA-koncernen. Sammanslagningen ger många positiva effekter, såsom stärkta samarbeten och nya affärsmöjligheter.

- Nu kommer vi ännu närmare produktionen och kan nå ut bredare med våra svensktillverkade produkter, vilket ligger helt i linje med våra hållbarhetsmål. Tillsammans tittar vi nu på hur vi kan vidareutveckla vårt sortiment för att möta kundernas krav och samtidigt bidra till ett bättre klimat, säger Fredric Moe.