Göteborg Stad först i Sverige att testa ABENA Nova inom hemtjänsten

I början på februari var ABENAs produktspecialist Susanne Lilja, produktchef Annamika Elfström och KAM Pernilla Ringdahl i Göteborg för att utbilda omvårdnadspersonal i Göteborg Stad kring ABENA Nova.

Göteborg Stad först i Sverige att testa ABENA Nova inom hemtjänsten

I början på februari var ABENAs produktspecialist Susanne Lilja, produktchef Annamika Elfström och KAM Pernilla Ringdahl i Göteborg för att utbilda omvårdnadspersonal i Göteborg Stad kring ABENA Nova.

Tre hemtjänstgrupper deltog i utbildningen. Alla var engagerade och ställde många frågor. Vissa delade med sig av oro kring att inte förstå verktyget, men Susanne kunde lugna dem och visade hur allt fungerar.

Sju användare kommer initialt testa ABENA Nova och till utbildningen förbereddes kit med relä som kopplas in i hemmet, clips samt utvalda skydd. Susanne berättar att de möttes av positivitet och nyfikenhet hos omvårdnadspersonalen.

Kommer fler användare introduceras efter hand?
– Med tanke på att skydden är helt nya för både användare och personal fokuserar vi i första hand på att arbeta in rutinerna, men när allt fungerar går det snabbt och enkelt att ansluta fler användare!

Hur följs detta upp?
– Projektet pågår nu under tre månader med regelbundna avstämningar 1 gång i veckan.  Efter avslutat projekt kommer resultatet att presenteras med en ordentlig utvärdering.

Läs mer om ABENA Nova