Kvalitetssäkring

Abena erbjuder verktyg för kvalitetssäkring som gör det enklare att hitta rätt produkter med fokus på livskvalitet för vårdtagaren, men också utifrån hänsyn till både miljö och ekonomi.

Här kan du som arbetar med våra inkontinensprodukter hitta rätt dokument för kvalitetssäkring. Nedan kan du ladda ned personlig kontinensplan samt tillhörande formulär. Innan du börjar arbeta med kontinensplanen.

Vid eventuella frågor gällande vårt arbete med kvalitetssäkring vänligen kontakta din säljare.
Kontakta våra säljare

Läs mer om...

Dokumentation och kvalitet

Du behöver inte veta allt om dokumentation – eftersom vi gör det. Det mesta av en produkts värde beror på hur den används. Därför erbjuder vi fullständig dokumentation om alla våra produkter och samarbetar med några av de bästa experterna inom våra olika produktområden.

Läs mer

Globala inköp

Ryggraden i våra globala inköp av hälso- och sjukvårdsprodukter, konsumentprodukter och råmaterial förblir att förse dig med de bästa produkterna av högsta kvalitet. Tack vare 40 års erfarenhet gör vi våra inköp med djupgående kunskaper om processer, råvaror, leveranskedjor och logistik. 

Läs mer

Kunskap från experter

Att förmedla expertkunskap och ge inblick är en viktig del av allt vi gör. Vi är alltid fast beslutna att göra expertkunskap till ett mervärde för våra produkter.

Läs mer